B.A. Sosyal Çalışma ve
Sosyal Çalışma Yöneticiliği

B.A. Soziale Arbeit & Management

Uygulamayla İçiçe Lisan Öğrenimi

Lise diplomanızı aldınız ve profesyonel geleceğinizi Almanya‘da görmek istiyorsunuz. O zaman size ek C1 dil sertifikası da vererek Sosyal Çalışma ve İş Yönetimi konusunda güçlü bir öğretim sunmak istiyoruz. Almanya‘da sosyal çalışma mesleği yaklaşık 60 yıldır en hızlı büyüyen ve gelişen bir meslektir. Sosyal çalışma sosyal değişimi ve gelişimi, sosyal bütünleşmeyi, insanların güçlendirilmesi ve özgürleşmelerini destekleyen uygulama temelli bir meslek ve akademik disiplindir. Alman iş piyasasında şansınızı deneyebilirsiniz. Bunu başarabilmeniz için de “Uygulamalı Bilimler Orta Ölçekli İşletmeler Üniversitesi” (FHM) olarak yetkili ve güvenilir ortağınız olmak istiyoruz. FHM‘deki Sosyal Çalışma ve İş Yönetimi Bölümü size bu meslek çerçevesinde hedef gruplarla çalısmalarınızda ve uygulama alanında en iyi öğretimi verecektir. Sosyal çalışma mesleği, sosyal adalet, insan hakları, ortak sorumluluk ve farklılıklara saygı ilkelerini merkeze alarak insanların yaşamlarını olumlu yönde şekillendirmelerinde destekler. İnsanların karşılastıkları sorunlara uygun olgu çalışmalarıyla çözüm arar. Sosyal çalışma
kuramları, beşeri bilimler, sosyal bilimler ve yerel bilgi ile desteklenen sosyal çalışma bilimdalı, yaşam güçlükleriyle mücadele etmek ve iyilik durumlarını geliştirmek için insanlarla çalışır. Sosyal çalışma öğretiminden sonra Almanya‘daki tüm mesleki alanlar önünüze açılacak, birçok yerde çalışma olanağı bulabileceksiniz. Örneğin: Gündüz bakım ve ana okullarında yönetici olarak; Aile danışmanlık ve eğitim kuruluşlarında, çocuklar ve gençler için gündüzlü kuruluşlarda, buluşma merkezlerinde, danışma merkezlerinde, okul sosyal çalışması için eğitim kuruluşlarında, çocuk ve gençlik refahı alanında, hastane ve diğer sağlık alanlarında sosyal çalışma topluma uyum sağlamakta sıkıntı çeken alkoliklerle, bağımlılarla, eşcinsellerle, saldırganlarla, şiddet gören insanlarla ve kadınlarla (ve onlara şiddet gösterenlerle) çalışmalar yapar. Sosyal çalışmacılar entegrasyon, yeniden sosyalleşme ve katılım öngören sosyal hizmet alanlarında yeralan sayısız kuruluşlarda, önleme ve rehabilitasyon merkezlerinde, sokakta, sokak sosyal çalışması yaparak, sokakta kalan çocuklarla, gençler, yetişkinler
ve yaşlılarla, onların barınaklara yerleştirilmeleriyle, bu arada çeşitli sosyal sorunlarının çözülmesiyle doğrudan ilgilenir ve mesleki yöntemlerini kullanarak çalışırlar.

Sozialarbeiter-/in werden – praxisnah im Vollzeitstudium

Sie haben gerade Ihr Abitur in der Tasche und sehen Ihre berufliche Zukunft in Deutschland? Dann freuen wir uns, Ihnen ein Studium im sozialen Bereich mit zusätzlichem Sprachzertifikat auf C1-Niveau anbieten zu können. Die Soziale Arbeit gehört seit rund 60 Jahren zu den wachstumsstärksten Beschäftigungsbereichen in der Bundesrepublik und ist auch zukünftig angesichts von sozialem Wandel und dem daraus entstehenden gesellschaftlichen und sozialpolitischen Steuerungsbedarf ein sicheres und attraktives Berufsfeld. Nutzen Sie Ihre Chance und starten Sie auf dem deutschen Arbeitsmarkt durch – Ihr kompetenter und verlässlicher Partner ist dafür die Fachhochschule des Mittelstands (FHM). Das Studium der Sozialen Arbeit an der FHM qualifiziert Sie für ein sehr vielschichtiges Feld von Berufen, Zielgruppen und Praxisfeldern. Soziale Arbeit ist eine Dienstleistung, die Menschen dabei unterstützt, ihr Leben zu gestalten und die Anforderungen ihres Lebens zu bewältigen. Soziale Arbeit beschäftigt sich dabei insbesondere mit Problemen der sozialen Benachteiligung von einzelnen Menschen und Gruppen in der Gesellschaft und der Lösung und Überwindung dieser. Außerdem soll im Berufsfeld der Sozialen Arbeit auch präventiv verhindert werden, dass Menschen überhaupt in wirtschaftliche und psychosoziale Notlagen geraten. Nach dem Studium stehen Ihnen viele soziale Berufe in Deutschland offen: zum Beispiel die Leitung in Kindertageseinrichtungen, Familienbildungseinrichtungen, Begegnungsstätten für Kinder- und Jugendliche oder Beratungsstellen, Schulsozialarbeit, Kinder- und Jugendhilfe, Soziale Arbeit in den Bereichen Gesundheit, Prävention und Rehabilitation, Integration, Resozialisierung und Inklusion, Kulturund Stadtteilarbeit oder Qualitätsmanagement in Einrichtungen Sozialer Arbeit.

Eğitim ve öğretim süresince iyi bir danışmanlık

FHM’deki öğrenci grupları (sınıfları) ve çalışma grupları en çok 20 öğrenciden oluşmaktadır. Bu küçük gruplarda (sınıflarda) üniversite okumak için kurslara katılarak C1 düzeyinde Almanca bilmeniz gerekiyor. Almanca kursunu başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra uluslararası TELC sertifikası alacaksınız (Avrupa Dil Sertifikası). FHM Üniversitesi özel bir üniversite olarak Federal Almanya Devleti tarafından tanınmaktadır ve kendi alanında uzman olan yüksek nitelikli personele sahiptir. Kendi alanlarında uzman bilim adamları ve dil öğretmenleri eğitiminiz boyunca sizi destekleyeceklerdir. Özellikle Prof. Dr. Feyzullah Gökdemir hem Almanca hem de Türkçe konuşarak sizinle kişisel olarak ilgilenecek ve sizin danışmanınız olacaktır.

Gut betreut optimal durchs Studium

Die Studiengruppen an der FHM bestehen in der Regel aus etwa 20 Studierenden – profitieren Sie von diesen kleinen Gruppen und konzentrieren Sie sich in optimaler Lernatmosphäre voll auf Ihr Studium und den Deutsch-Sprachkurs auf C1-Hochschulniveau. Nach erfolgreichem Bestehen des Deutschkurses erhalten Sie von uns ein telc-Zertifikat (The European Language Certificates), welches international anerkannt wird. Die Fachhochschule des Mittelstands (FHM) ist staatlich anerkannt und mit hochqualifizierten Hochschullehrern/-innen und Sprachlehrern/-innen ausgestattet, welche Ihnen während Ihrer gesamten Studienzeit unterstützend zur Seite stehen – hier ist insbesondere Prof. Dr. Feyzullah Gökdemir zu nennen. Er ist Ihr persönlicher Ansprechpartner und berät Sie gerne in deutscher oder türkischer Sprache.

6 ay dil kursu + 3 yıl lisans öğretimi (Bachelor)

FHM Üniversitesinde lisans öğrenimi 3 yıldır ve üç döneme (Trimester) ayrılmıştır (1 yılda 3 dönem vardır). Bu Bölümde okuyabilmeniz için, Türkiye’de vize başvurusunu Almanca B1 sertifikasıyla yapmalısınız. Ayrıca Bölüm tarafından adaylara uygunluk testi yapılmaktadır. Almanya‘ya vardığınızda eğitiminize altı aylık Almanca dil eğitimiyle başlayacak, B1 ve C1 düzeyiyle tamamlanan dil kursu sonrasında hemen FHM‘de yüksek öğretiminize başlayacaksınız. 3 yıllık öğretimden sonra lisans diplomanızı alacaksınız. Şayet ÖSYM sınavından 180‘in altında bir puan aldıysanız Sosyal Çalışma ve İş Yöneticiliği Bölümünde okuyabilmeniz için önce bölüme uygun bir meslek yüksek okulunda bir yıl okumanız gerekmektedir.

6 Monate Sprachkurs + 3 Jahre Vollzeit-Studium

Das Vollzeit-Studium an der FHM dauert 3 Jahre und ist in Trimester aufgeteilt. Um an diesem Studienprogramm teilnehmen zu können, benötigen Sie bereits für Ihre Bewerbung das Deutsch Sprachniveau B1. Ihre fachliche Eignung zum Studium prüfen wir bereits im Vorfeld im Aufnahme-Verfahren. Nach Ihrer Ankunft in Deutschland beginnt Ihr sechsmonatiger Sprachkurs, der mit dem Niveau C1 (telc-Zertifikat) abschließt. Dadurch erfüllen Sie die sprachlichen Zugangsvoraussetzungen zu Ihrem Studium an der Fachhochschule des Mittelstands. Das anschließende Vollzeitstudium an der FHM dauert 3 Jahre und führt Sie zum akademischen Bachelor-Abschluss.
Besondere Zugangsvoraussetzungen bei Abitur unter 180.000 Punkten:
Sofern Sie Ihr Abitur mit einer Punktzahl unter 180.000 Punkten abgeschlossen haben, benötigen Sie eine Assistenzausbildung, um zum Studium zugelassen zu werden. Dieses ist ein einjähriges Vorstudium, in der Regel der berufsbildende Teil aus dem zweijährigen Vorstudium an einer türkischen Universität.

Studiengangsleiter

Prof. Dr. Feyzullah Gökdemir

Prof. Dr. Feyzullah Gökdemir

Soziale Arbeit & Pädagogik
Leiter internationale Programme Türkei

feyzullah.goekdemir@@fh-mittelstand.de

Genel bakış/Übersicht

B.A. Sosyal Çalışma ve Sosyal Çalışma Yöneticiliği
Koşullar:B1 dil sertifikası, lise diploması, ÖSYM’den en az 180 puan.
ÖSYM’den 150 puan almışsanız 2 yıllık bir Bölüm kazandığınızı bildiren ÖSYM belgesi ve 1 yıl bu bölümde okuma şartı.
Öğretim Süresi:3 yıl lisans öğretimi + 6 ay dil kursu
Aylık öğrenim ücreti:640,00 EUR
Bir kerelik ödenecek ücretler:150,00 EUR (Bölüm kayıt bedeli); 500,00 EUR (Final sınav ücreti)

 

 

  B.A. Soziale Arbeit & Management
Voraussetzungen: Deutschkenntnisse auf Niveau B1 und
Abitur mit 180.000 Punkten oder
Abitur mit 150.000 Punkten + Assistenzausbildung
Studiendauer: 3 Jahre und 6 Monate, inkl. Sprachkurs
Monatliche Studiengebühr: 640,00 EUR
Einmalige Gebühren: 150,00 EUR (Aufnahme-Verfahren);
500,00 EUR (Abschlussprüfung)
   

Öğretim Programının Yapısı - Modulübersicht FHM-Studium

Genel Ekonomi Dersleri - Allgemeine Wirtschaftskompetenz

 • Şirket Kurulması ve İşletilmesi - Betriebswirtschaft mit Unternehmensgründung
 • Sosyal Yönetim ve Personel Yönetimi - Sozial- und Personalmanagement
 • Stratejik Yönetim ve Sürdürülebilir İş Yönetimi - Strategisches Management & nachhaltige Unternehmensführung
 • Organizasyonel Gelişim ve Kalite Yönetimi - Organisationsentwicklung & Qualitätsmanagement

Özel Uzmanlık Dersleri - Spezielle Fachkompetenz

 • Sosyal Çalışma Bilimi - Sozialarbeitswissenschaft
 • Sosyal Çalışmanın Yasal Temelleri - Rechtliche Grundlagen Sozialer Arbeit
 • Aile Hukuku - Familienrecht
 • Eğitim Biliminin Temelleri - Erziehungswissenschaftliche Grundlagen
 • Mesleki Çalışmaların Yöntemsel Temelleri - Methodische Grundlagen beruflichen Handelns
 • Sosyoloji - Soziologie
 • Sağlık Bilimleri - Gesundheitswissenschaften
 • Tıbbi Temeller, Sosyal Psikiyatri, Psikopatoloji - Medizinische Grundlagen, Sozialpsychiatrie, Psychopathologie
 • Gelişim Psikolojisi - Entwicklungspsychologie
 • Temel Ders: Çocuk ve Gençlik Refahına Giriş - Grundlagenmodul: Kinder- und Jugendhilfe
 • Temel Ders: Kültürlerarasılık ve İçerme (Katılım) Konusuna Giriş - Grundlagenmodul: Interkulturalität & Inklusion
 • Seçmeli Ders 1: Çocuk ve Gençlik Refahı - Aufbauwahlpflichtmodul 1: Kinder und Jugendhilfe
 • Seçmeli Ders 2: Kültürlerarasılık ve İçerme (Katılım) - Aufbauwahlpflichtmodul 2: Interkulturalität & Inklusion
 • Sosyal Çalışma Etiği - Ethik in der Sozialen Arbeit
 • Disiplinlerarası Olgular Yönetimi - Interdisziplinäre Fallarbeit
 • Danışmanlık - Beratung

Kişisel ve Sosyal Yetkinlik - Personale & soziale Kompetenz

 • Teknik İngilizce (Bölüm dersi) - Fachspezifisches Englisch
 • Özyönetim ve Pazarlama - Selbstmanagement & -marketing
 • Takım Yönetimi, Sunum ve Moderatörlük - Teammanagement, Präsentation & Moderation
 • Genel Öğrenim - Studium Generale

Etkinlik ve Eylem Yetkinliği - Aktivitäts- & Handlungskompetenz

 • Sosyal Çalışma Uygulamaları (Staj) - Studium in der Praxis (SiP)
 • Uygulama Projesi/Uygulama Semineri - Praxis-Transfer-Projekt/Praxisbegleitseminar
 • Bilimsel Çalışmalar - Wissenschaftliches Arbeiten
 • Uygulamalı Araştırma Projesi - Empirisches Forschungsprojekt
 • Lisans Bitirme Tezi - Bachelor Thesis

Bağlantı kişisi - Ihr Ansprechpartner

Prof. Dr. Feyzullah Gökdemir

Prof. Dr. Feyzullah Gökdemir

Soziale Arbeit & Pädagogik
Leiter internationale Programme Türkei

feyzullah.goekdemir@@fh-mittelstand.de