B.A. Sosyal Çalışma ve İş Yöneticiliği

Uygulamayla İçiçe Üniversite öğretimi

 

Aufbaustudium B.A. Soziale Arbeit & Management im Anrechnungsmodell für künftige Sozialarbeiter/-innen in Deutschland

Sosyal Çalışma ve İş Yönetici olmak isteyenler için, Ders tanima modeli

Türkiye’de Sosyal Hizmet ya da Çocuk Gelişimi bölümlerini bitirip diplomanızı aldınız ve profesyonel geleceğinizi Almanya‘da görmek istiyorsunuz. O zaman size ek C1 dil sertifikası da vererek Sosyal Çalışma ve İş Yönetimi konusunda güçlü bir öğretim sunmak istiyoruz. Almanya‘da sosyal çalışma mesleği yaklaşık 60 yıldır en hızlı büyüyen ve gelişen bir meslektir. Sosyal çalışma sosyal değişimi ve gelişimi, sosyal bütünleşmeyi, insanların güçlendirilmesi ve özgürleşmelerini destekleyen uygulama temelli bir meslek ve akademik disiplindir. Alman iş piyasasında şansınızı deneyebilirsiniz. Bunu başarabilmeniz için de“Uygulamalı Bilimler Orta Ölçekli İşletmeler Üniversitesi” (FHM) olarak yetkili ve güvenilir ortağınız olmak istiyoruz. FHM‘deki Sosyal Çalışma ve İş Yönetimi Bölümü size bu meslek çerçevesinde hedef gruplarla çalısmalarınızda ve uygulama alanında en iyi öğretimi verecektir. Sosyal
çalışma mesleği, sosyal adalet, insan hakları, ortak sorumluluk ve farklılıklara saygı ilkelerini merkeze alarak insanların yaşamlarını olumlu yönde şekillendirmelerinde destekler. İnsanların karşılastıkları sorunlara uygun olgu çalışmalarıyla çözüm arar. Sosyal çalışma kuramları, beşeri bilimler, sosyal bilimler ve yerel bilgiyle desteklenen sosyal çalışma bilimdalı, yaşam güçlükleriyle mücadele etmek ve iyilik durumlarını geliştirmek için insanlarla çalışır. Sosyal çalışma öğretiminden sonra Almanya‘daki tüm mesleki alanlar önünüze açılacak, birçok yerde çalışma olanağı bulabileceksiniz. Örneğin: gündüz bakım ve ana okullarında yönetici olarak; aile danışmanlık ve eğitim kuruluşlarında, çocuklar ve gençler için gündüzlü kuruluşlarda, buluşma merkezlerinde, danışma merkezlerinde, okul sosyal çalışması için eğitim kuruluşlarında, çocuk ve gençlik refahı alanında, hastane ve diğer sağlık alanlarında sosyal çalışma topluma uyum sağlamakta sıkıntı çeken alkoliklerle, bağımlılarla, eşcinsellerle, saldırganlarla, şiddet gören insanlarla ve kadınlarla (ve onlara şiddet gösterenlerle) çalışmalar yapar. Sosyal çalışmacılar entegrasyon, yeniden sosyalleşme ve katılım öngören sosyal hizmet alanlarında yeralan sayısız kuruluşlarda, önleme ve rehabilitasyon merkezlerinde, sokakta, sokak sosyal çalışması yaparak, sokakta kalan çocuklarla, gençler, yetişkinler ve yaşlılarla, onların barınaklara yerleştirilmeleriyle, bu arada çeşitli sosyal sorunlarının çözülmesiyle doğrudan ilgilenir ve mesleki yöntemlerini kullanarak çalışırlar.

Sozialarbeiter-/in werden – praxisnah & verkürzt im Anrechnungsmodell

Sie haben Ihr Studium der Sozialen Arbeit, Sozialpädagogik oder Kindheitspädagogik in der Türkei in der Tasche und sehen nun Ihre berufliche Zukunft in Deutschland? Dann freuen wir uns, Ihnen ein Studium im sozialen Bereich mit zusätzlichem Sprachzertifikat auf C1-Niveau anbieten zu können. Die Soziale Arbeit gehört seit rund 60 Jahren zu den wachstumsstärksten Beschäftigungsbereichen in der Bundesrepublik und ist auch zukünftig angesichts von sozialem Wandel und dem daraus entstehenden gesellschaftlichen und sozialpolitischen Steuerungsbedarf ein sicheres und attraktives Berufsfeld. Nutzen Sie Ihre Chance und starten Sie auf dem deutschen Arbeitsmarkt durch – Ihr kompetenter und verlässlicher Partner ist dafür die Fachhochschule des Mittelstands (FHM). Das Studium der Sozialen Arbeit an der FHM qualifiziert Sie für ein sehr vielschichtiges Feld von Berufen, Zielgruppen und Praxis-feldern. Soziale Arbeit ist eine Dienstleistung, die Menschen dabei unterstützt, ihr Leben zu gestalten und die Anforderungen ihres Lebens zu bewältigen. Soziale Arbeit beschäftigt sich dabei insbesondere mit Problemen der sozialen Benachteiligung von einzelnen Menschen und Gruppen in der Gesellschaft und der Lösung und Über-windung dieser. Außerdem soll im Berufsfeld der Sozialen Arbeit auch präven-tiv verhindert werden, dass Menschen überhaupt in wirtschaftliche und psychosoziale Notlagen geraten. Nach dem Studium stehen Ihnen viele soziale Berufe in Deutschland offen: zum Beispiel die Leitung in Kindertageseinrichtungen, Familienbildungseinrichtungen, Begegnungsstätten für Kinder- und Jugendliche oder Beratungsstellen, Schulsozialarbeit, Kinder- und Jugendhilfe, Soziale Arbeit in den Bereichen Gesund-heit, Prävention und Rehabilitation, Integration, Resozialisierung und Inklusion, Kulturund Stadtteilarbeit oder Qualitätsmana-gement in Einrichtungen Sozialer Arbeit.

Eğitim ve öğretim süresince iyi bir danışmanlık

FHM’deki öğrenci grupları (sınıfları) ve çalışma grupları genellikle maksimum 20 öğrenciden daha büyük değildir. Bu küçük gruplarda (sınıflarda), öğretiminize ve üniversitede okumak için gerekli olan C1 düzeyinde Almanca dil kursunda dil eğitiminize yoğunlaşıp çalışmalarınıza optimal öğrenme ortamında tamamen odaklanırsınız. Almanca kursunu başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra uluslararası tanınan TELC sertifikası alacaksınız (Avrupa Dil Sertifikası). FHM Üniversitesi bir özel üniversite olarak Federal Almanya Devleti tarafından tanınmaktadır ve kendi alanında uzman ve yüksek nitelikli personele sahiptir.
Kendi alanlarında uzman bilim adamları ve dil öğretmenleri eğitiminiz boyunca sizi destekleyeceklerdir. Özellikle Prof. Dr. Feyzullah Gökdemir. sizinle hem Almanca hem de Türkçe kişisel olarak ilgilenecek ve danışmanınız olacaktır.

Gut betreut optimal durchs Studium

Die Studiengruppen an der FHM bestehen in der Regel aus etwa 20 Studierenden – profitieren Sie von diesen kleinen Gruppen und konzentrieren Sie sich in optimaler Lernatmosphäre voll auf Ihr Studium und den Deutsch-Sprachkurs auf C1-Hochschulniveau. Nach erfolgreichem Bestehen des Deutschkurses erhalten Sie von uns ein telc-Zertifikat (The European Language Certificates), welches international anerkannt wird. Die Fachhochschule des Mittelstands (FHM) ist staatlich anerkannt und mit hochqualifizierten Hochschullehrern/-innen und Sprachlehrern/-innen ausgestattet, welche Ihnen während Ihrer gesamten Studienzeit unterstützend zur Seite stehen – hier ist insbesondere Prof. Dr. Feyzullah Gökdemir zu nennen. Er ist Ihr persönlicher Ansprechpartner und berät Sie gerne in deutscher oder türkischer Sprache.

6 ay dil kursu + 14 ay lisans tamamlayıcı öğretimi (Bachelor)

Almanya‘ya vardığınızda eğitiminize altı aylık Almanca dil eğitimiyle başlayacak, B1 ve C1 düzeyiyle tamamlanan dil kursu sonrasında hemen FHM‘de yüksek öğretiminize başlayacaksınız.
Türkiye’de almış olduğunuz dersler Almanya’da tanınacağından, eğitim süreci toplam 14 ay olacak. Mezun olduğunuzda Alman hükümeti tarafindan sosyal çalışmacı olarak tanınacak ve de Sosyal Alanda Yöneticilik Sertifikası alacaksınız.

6 Monate Sprachkurs + 14 Monate Aufbaustudium

Nach Ihrer Ankunft in Deutschland beginnt Ihr Studium mit einem sechsmonatigen Sprachkurs, der mit dem Niveau C1 abschließt. Dadurch erhalten sie die Zulassung zum Studium an der FHM. Durch die Anrechnung von Modulen ihres abgeschlossenen Studiums* in der Türkei verkürzt sich die Studiendauer für den Bachelor an der FHM auf 14 Monate. Neben dem Erwerb des akademischen Bachelor-Abschlusses erhalten Sie die staatliche Anerkennung als Sozialarbeiter-/in. Ferner erwerben Sie das Zertifikat Sozialmanager-/in (FHM).

Studiengangsleiter

Prof. Dr. Feyzullah Gökdemir

Prof. Dr. Feyzullah Gökdemir

Soziale Arbeit & Pädagogik
Leiter internationale Programme Türkei

feyzullah.goekdemir@@fh-mittelstand.de

Genel bakış/Übersicht

B.A. Sosyal Çalışma ve İş Yöneticiliği Uygulamayla İçiçe Üniversite öğretimi
Koşullar:Türkiye’de Sosyal Hizmet ya da Çocuk Gelişimi bölümlerinin birinden mezun olmak ve bulunduğunuz ülkede B1 dil
sertifikasına sahip olmak.
Öğretim Süresi:Lisans öğretimi (20 ay) + Dil kursu (6 ay)
Aylık öğrenim ücreti:

640,00 EUR
Bir kerelik ödenecek ücretler:150,00 EUR (Bölüm kayıt bedeli);
500,00 EUR (Final sınav ücreti)

 

 

 

  B.A. Soziale Arbeit & Management/Aufbaustudium      
Voraussetzungen:

Abgeschlossenes Studium* in der Türkei
Deutschkenntnisse auf Niveau B1

 

Studiendauer:

20 Monate, inkl. Sprachkurs

Monatliche Studiengebühr: 640,00 EUR
Einmalige Gebühren:

150,00 EUR (Aufnahme-Verfahren);
500,00 EUR (Abschlussprüfung)

 

 

 

 

FHM Üniversitesinin Program Hakkında Genel Bilgi - Modulübersicht FHM-Studium

Genel Ekonomi Dersleri - Allgemeine Wirtschaftskompetenz

 • Şirket Kurulması ve İşletilmesi - Betriebswirtschaft mit Unternehmensgründung
 • Sosyal Yönetim ve Personel Yönetimi *- Sozial- und Personalmanagement*
 • Stratejik Yönetim ve Sürdürülebilir İş Yönetimi *- Strategisches Management & nachhaltige Unternehmensführung*
 • Organizasyonel Gelişim ve Kalite Yönetimi - Organisationsentwicklung & Qualitätsmanagement

 

* İşaretli dersler Türkiye’de alındıysa Almanya’da tanınacaktır |* Diese Module werden Ihnen aus den zuvor erbrachten Studienleistungen in der Türkei angerechnet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Özel Uzmanlık Dersleri - Spezielle Fachkompetenz

 • Sosyal Çalışma Giriş* - Sozialarbeitswissenschaft*
 • Sosyal Çalışmanın Yasal Temelleri - Rechtliche Grundlagen Sozialer Arbeit
 • Aile Hukuku - Familienrecht
 • Eğitim Biliminin Temelleri* - Erziehungswissenschaftliche Grundlagen*
 • Mesleki Çalışmaların Yöntemsel Temelleri* - Methodische Grundlagen beruflichen Handelns*
 • Sosyoloji* - Soziologie*
 • Sağlık Bilimlerinde Tıbbi Temeller, Sosyal Psikiyatri, Psikopatoloji* - Medizinische Grundlagen, Sozialpsychiatrie, Psychopathologie*
 • Gelişim Psikolojisi* - Entwicklungspsychologie*
 • Temel Ders: Çocuk ve Gençlik Refahına Giriş - Grundlagenmodul: Kinder- und Jugendhilfe
 • Temel Ders: Kültürlerarasılık ve İçerme (Katılım) Konusuna Giriş* - Grundlagenmodul: Interkulturalität & Inklusion*
 • Seçmeli Ders 1: Çocuk ve Gençlik Refahı - Aufbauwahlpflichtmodul 1: Kinder und Jugendhilfe
 • Seçmeli Ders 2: Kültürlerarasılık ve İçerme (Katılım)* - Aufbauwahlpflichtmodul 2: Interkulturalität & Inklusion*
 • Sosyal Çalışma Etiği* - Ethik in der Sozialen Arbeit*
 • Disiplinlerarası Olgular Yönetimi* - Interdisziplinäre Fallarbeit*
 • Danışmanlık* - Beratung*

 

* İşaretli dersler Türkiye’de alındıysa Almanya’da tanınacaktır | * Diese Module werden Ihnen aus den zuvor erbrachten Studienleistungen in der Türkei angerechnet

Kişisel ve Sosyal Yetkinlik - Personale & soziale Kompetenz

 • Teknik İngilizce (Bölüm dersi)* - Fachspezifisches Englisch*
 • Özyönetim ve Pazarlama* - Selbstmanagement & -marketing*
 • Takım Yönetimi, Sunum ve Moderatörlük* - Teammanagement, Präsentation & Moderation*
 • Genel Öğrenim - Studium Generale

 

* İşaretli dersler Türkiye’de alındıysa Almanya’da tanınacaktır | * Diese Module werden Ihnen aus den zuvor erbrachten Studienleistungen in der Türkei angerechnet

Etkinlik ve Eylem Yetkinliği - Aktivitäts- & Handlungskompetenz

 • Sosyal Çalışma Uygulamaları (Staj) - Studium in der Praxis (SiP)
 • Uygulama Projesi/Uygulama Semineri - Praxis-Transfer-Projekt/Praxisbegleitseminar
 • Bilimsel Çalışmalar* - Wissenschaftliches Arbeiten*
 • Uygulamalı Araştırma Projesi* - Empirisches Forschungsprojekt*
 • Lisans Bitirme Tezi - Bachelor Thesis

 

* İşaretli dersler Türkiye’de alındıysa Almanya’da tanınacaktır | * Diese Module werden Ihnen aus den zuvor erbrachten Studienleistungen in der Türkei angerechnet

Bağlantı kişisi - Ihr Ansprechpartner

Prof. Dr. Feyzullah Gökdemir

Prof. Dr. Feyzullah Gökdemir

Soziale Arbeit & Pädagogik
Leiter internationale Programme Türkei

feyzullah.goekdemir@@fh-mittelstand.de