Job to stay

کار برای اقامتمرحبا بك Welcome to Job to stay! مرحبًا بك في(وظيفة للبقاء!

در سال 2015 و 2016، 2.1 میلیون پناهنده درخواست پناهندگی روپا را داشتند. جریانهای مهاجرت و پروسه های درخواست پناهندگی ، نه تنها اثراثی برای جامعه بلکه اقتصاد همه کشورهای اروپایی را دارد. که بر سیستم های حرفه ای، آموزش عمومی و حرفه ای، بازار کار تاثیر می گذارند و همچنین بر سازمان هایی که با پشتیبانی و ادغام پناهندگان یا پناهندگی برخورد می کنند، تاثیر می گذارد. مردم پناهجو، مقامات دولتی و سازمان ها اغلب به اندازه کافی آمادگی برای ادغام پناهندگان را در بازار کار ندارند. از یک طرف، ممکن است دلایل این فقدان مهارتهای زبان و همچنین فقدان وضوح و شفافیت کار با توجه به وضعیت قانونی پناهندگان و حق مربوط به کار باشد. از سوی دیگر، بیشتر پناهندگان بیشتر به فرهنگ، جامعه و استانداردهای موجود در کار اروپا و زندگی روزمره دست نمی یابند. علاوه بر این، پناهندگان نمی توانند مدارک تحصیلی خود را ارائه دهند و اغلب مدارک لازم را ندارند. آنها ممکن است سطوح پایین تحصیلات خود را داشته و همچنین در ارزیابی شغل های قبلی خود با مشکلات مواجه شده باشند.

In 2015 and 2016, 2.1 Mio refugees applied for asylum in Europe. The migration flows and the asylum application processes contain effects not only for society but economy in all European countries - influencing their systems of vocational, general and professional education, labour markets and also have impact on organisations dealing with the support and integration of refugees or asylum seekers. People, public authorities and organisations are mostly not well enough prepared to integrate refugees into the labour market. On one hand, reasons for this might be the lack of language skills as well as the consisting lack of clarity referring to the legal status of the refugees and the related right to work. On the other hand, refugees are mostly not used to the culture, society and existing standards in European work - and daily life. Additionally, refugees cannot give proof of their graduation and often lack necessary certificates. They might have lower qualification levels as well as they face difficulties in the assessment of their previous careers.

في 2015 و 2016 ، تقدم 2.1 مليون لاجئ بطلب اللجوء في أوروبا. إن تدفقات الهجرة وعمليات طلب اللجوء لا تحتوي على آثار على المجتمع فحسب بل على الاقتصاد في جميع البلدان الأوروبية-مؤثرة على نظم التعليم المهنية والعامة والحرفية، أسواق العمل ، وكذلك تأثيرها على المنظمات التي تتعامل مع دعم وإدماج اللاجئين أو طالبي اللجوء. فالناس والسلطات العامة والمنظمات في الغالب ليسوا على أتم الاستعداد الكافي لدمج اللاجئين في سوق العمل. من جهه، قد تكون اسباب ذالك هي نقص المهارات اللغوية و كذالك استمرارية عدم الوضوح الذي يشير الى وضع اللاجئين و حق العمل.من الناحية الاخرى، اللاجئين غالبا غير معتادين على الثقافة، المجتمع و المعايير المتواجدة في العمل الاوروبي-والحياة اليومية. بالإضافة إلى ذلك ، لا يمكن للاجئين تقديم دليل على تخرجهم وغالبا ما يفتقرون إلى الشهادات اللازمة. قد يكون لديهم مستويات تأهيل أقل بالإضافة إلى أنهم يواجهون صعوبات في تقييم وظائفهم 

گروه هدف: پناهندگان Target group: (Female) refugees المجموعة المستهدفة: اللاجئين الاناث

 معمولا تمهیدات و برنامه هایی ازطرف نهادهای مربوط به ادغام عمومی پناهندگان وجود دارد، اما پناهندگان زن در بیشتر موارد با مشکلات در ادغام و یکپارچه سازی فرهنگی روبرو هستند. نیازهای ویژه ای برای اجازه دادن به پناهندگان زن وجود دارد که بتوانند به طور واقعی در کشورهای جدید وارد شوند و سپس آنها را با رویکرد اجتماعی و اقتصادی در بازار کار هم ادغام و یکپارچه سازی نمایند.

بخش گردشگری، انواع مختلفی از عوامل ارتباطی را فراهم می کند، چرا که هنوز هم پتانسیل بالایی برای رشد دارد. از آنجایی که گردشگری میان و بین چند فرهنگی بوده است، حتی امروزه نیازمندی فوری و بیشتری برای متخصصان، کارکنان و کارگران غیر متخصص وجود دارد.

Although there are many initiatives and institutions dealing with the general integration of refugees, female refugees face problems in integration more often. There is a need for specific offers to allow female refugees to actually “come in” in the new countries and then also to integrate them socially as well as economically in labour markets.
The tourism sector provides a variety of connecting factors, as here still lies enormous potential for growth. Tourism has been multicultural ever since, even more, nowadays there is an urgent need for professionals, employees and unskilled workers.

 على الرغم من وجود العديد من المبادرات والمؤسسات التي تتعامل مع الاندماج العام للاجئين ، تواجه اللاجئات مشاكل في الدمج في كثير من الأحيان. ناك حاجة إلى عروض محددة للسماح للنساء اللاجئات "بالدخول" فعليًا في البلدان الجديدة ثم دمجهن اجتماعيًا وكذلك اقتصاديًا في أسواق العمل. يوفر قطاع السياحة مجموعة متنوعة من عوامل الربط ، حيث لا تزال هناك إمكانات هائلة للنمو. لقد كانت السياحة متعددة الثقافات منذ ذلك الحين ، وحتى أكثر من ذلك ، في أيامنا هذه

 

هناك حاجة ملحة للمهنيين والموظفين والعمال غير المهرة.

هدف و خروجی پروژه Project objective and outputs هدف المشروع والمخرجات

هدف پروژه اراسموس + «وظیفه » این است که با قرار دادن و همچنین توسعه مهارت ها و صلاحیت های بسیار مناسب برای پناهندگان به منظور دسترسی به آموزش های حرفه ای و مدارک تحصیلی بتواند موفق شود. علاوه بر این، هدف دیگری حساسیت تصمیم گیرندگان در سطوح مختلف است. با این حال، هسته این پروژه ادغام و یکپارچه سازی پناهندگان زن در بازار کار در بخش گردشگری است.

در عرض دو سال، پنج نمایه مجاز دربخش گردشگری شناسایی  و با توجه به سطح EQF 2 توصیف می شود. بر اساس آنها، شرکا در حال ایجاد یک مدل ارزیابی برای این پروفایل ها هستند که طی 6 ماه مورد آزمایش قرار می گیرند "مدل قرار دادن ادغام و یکپارچه سازی" در واقع. نتیجه گیری مقاله سبز تمام نتایج و تجارب پروژه را به دست خواهد آورد تا سایر ذینفعان و کاربران بتوانند به خلاصه دسترسی داشته باشند.

The objective of the Erasmus+ funded project “Job to stay” is the placement and furthermore the development of relevant highly qualifying skills and competences for refugees to grant them access to vocational education and qualifications. In addition to this, another objective is the sensitization of decision makers at different levels. Still, the core of this project is the integration of female refugees into the labour market in the tourism sector.

Within two years, five chosen qualification profiles of the tourism sector shall be described according to the EQF level 2. Based on them, the partners are going to develop an assessment model for these profiles, which is going to be tested in a 6-months “placement integration model” in reality. The concluding Green Paper will conclude all results and experiences of the project to enable other stakeholders and users access of the summary.

الهدف من المشروع الممول من Erasmus + "Job to stay" هو تطوير المهارات والكفاءات التأهيلية ذات الصلة إلى جانب اللاجئين من أجل منحهم إمكانية الوصول إلى التعليم المهني والمؤهلات.

بالإضافة إلى ذلك ، هناك هدف آخر هو توعية صانعي القرار على مستويات مختلفة. ومع ذلك ، فإن جوهر هذا المشروع هو إدماج اللاجئات في سوق العمل في قطاع السياحة. في غضون عامين ، سيتم وصف خمسة ملفات مؤهلة مختارة لقطاع السياحة وفقا لمعياEQF 2

. وبناءً عليهم ، سيقوم الشركاء بوضع نموذج تقييم لهذه الملفات ، والذي سيتم اختباره في "نموذج تكامل التنسيب" لمدة ستة أشهر في الواقع.

ستختتم الورقة الخضراء الختامية بجميع نتائج وخبرات المشروع لتمكين أصحاب المصلحة والمستخدمين الآخرين من الوصول إلى الملخص.

شرکای پروژه Projectpartners شركاء المشروع

 

نه شریک این پروژه همکاری اتحادیه اروپا و همکاری مشترک با هدف مشترک در سراسر مرزهای این کشورها است. با توجه به تخصص همسایگان اروپایی (اتریش)، Formazione Co & So Network) ایتالیا) و انجمن Odyssée) فرانسه)، امکان پذیری اجتماعی و ادغام در بازار کار پناهندگان زن امکان پذیر است. علاوه بر این، توسعه برنامه های آموزشی برای پناهندگان زن به عنوان تجربه گسترده ای از انجمن ادبیات صلح اسلوونی برای ارتقاء کار داوطلبانه (اسلوونی) شمرده می شود. IHK Projektgesellschaft (Ostbrandenburg) mbH و همچنین Verbund für soziale Projekte (VSP) با توجه به کارشان به طور روزانه با گروه هدف ارتباط برقرار می کنند؛ علاوه بر این، آنها دارای شبکه گسترش گسترده ای در اقتصاد آلمان هستند. این شبکه همچنین یکی از نقاط قوت شبکه اروپا برای انتقال و بهره برداری از نتایج پروژه اتحادیه اروپا (E.N.T.E.R، اتریش) است، که هدف از انتشار نتایج پروژه را به گروه های هدف، ذینفعان و همچنین عموم مردم می برد. آخرین، اما نه کم است، Fachhochschule des Mittelstands (دانشگاه علوم کاربردی، FHM، آلمان) Schwerin و Univerza na primorskem (اسلوونی) کیفیت علمی پروژه بین المللی را تضمین می کنند و اطمینان حاصل می کنند که همه نتایج علمی معتبر و اثبات شده است.

Nine partners in this EU-project cooperate and work commonly on a common objective across country borders. Due to the expertise of EUROPEAN NEIGHBOURS (Austria), Formazione Co & So Network (Italy) and the Association Odyssée (France), social inclusion and the integration into the labour market of female refugees are possible. In addition to this, the development of educational programmes for female refugees counts as extensive experience of the Slovene Philanthropy asssociation for the promotion of voluntary work (Slovenia). The IHK Projektgesellschaft (Ostbrandenburg) mbH as well as the Verbund für soziale Projekte (VSP) communicate with the target group on a nearly daily basis due to their work, furthermore they have a large spread network within the German economy. The network is also one of the strengths of the European Network for Transfer and Exploitation of EU Project Results (E.N.T.E.R.; Austria), which is going to spread the project results to the target groups, stakeholders as well as for general public. Last but not least, the Fachhochschule des Mittelstands (University of Applied Sciences; FHM; Germany) Schwerin and the Univerza na primorskem (Slovenia) ensure the scientific quality of the international project and make sure that all results are scientifically valid and proven.

يتعاون تسعة شركاء في مشروع الاتحاد الأوروبي ويعملون بشكل عام على هدف مشترك عبر حدود البلدان. بسبب خبرة الجيران الأوروبيين (النمسا) ، وشبكة Formazione Co & So (إيطاليا) وجمعية Odyssée (فرنسا) ، فان الاندماج الاجتماعي والتكامل في سوق عمل اللاجئات هو ممكن.

بالإضافة إلى ذلك ، يعد تطوير البرامج التعليمية للاجئات خبرة واسعة في جمعية سلوفين فيلانتروبي لتعزيز العمل التطوعي في سلوفينيا.

يتواصل IHK Projektgesellschaft (Ostbrandenburg) mbH بالإضافة إلى Verbund für soziale Projekte (VSP) مع المجموعة المستهدفة على أساس يومي تقريبًا نظرًا لعملهم  ، بالإضافة الى ذالك فهم يمتلكون شبكة كبيرة  منتشرة داخل الاقتصاد الألماني. كما تعد الشبكة إحدى نقاط القوة في الشبكة الأوروبية لنقل واستغلال نتائج مشروع الاتحاد الأوروبي (E.N.T.E.R.، النمسا) ، التي ستقوم بنشر نتائج المشروع إلى المجموعات المستهدفة وأصحاب المصلحة وكذلك للجمهور العام.

وأخيراً وليس آخراً ، فإن مؤسسة Fachhochschule des Mittelstands (جامعة العلوم  التطبيقية ؛  FHM ؛  ألمانيا   شويرين و

 Univerza na primorskem (سلوفينيا) تضمن الجودة العلمية للمشروع الدولي وتأكد من أن جميع النتائج صالحة علمياً ومثبتة.

 

Scientific Project Management (Wissenschaftliche Projektleitung)

Prof. Dr. Ulrike Fergen

Prof. Dr. Ulrike Fergen

Freizeitmanagement mit den Schwerpunkten Gesundheit & Tourismus
ulrike.fergen@@fh-mittelstand.de

Publikationen/Vita

Project Coordination (Wissenschaftliche Projektkoordination)

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung (Mitteilung) trägt allein der Verfasser; die Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben.

This project has been funded with support from the European Commission.
This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Follow us on:

Job to stay International

Job to stay in German

Status Quo

2015 und 2016 wurden offiziell 2,1 Mio. Asylanträge von Geflüchteten in Europa gestellt. Allein 1,2 Mio. Anträge waren davon an Deutschland gerichtet.
Die Migrationsströme und Asylbewerberprozesse wirken sich gesellschaftlich wie auch ökonomisch auf alle Länder Europas aus, insbesondere auf die Systeme der allgemeinen und beruflichen Bildung, die Arbeitsmärkte und auch auf Organisationen, die mit der Unterstützung und Integration von Asylsuchenden befasst sind. Die Beteiligten sind oft nicht gut vorbereitet, um die Geflüchteten in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Dies liegt oft an mangelnden Sprachkenntnissen und der herrschenden Unklarheit zum Status des Geflüchteten und den damit einhergehenden Rechten auf Arbeit. Geflüchtete sind meist auch nur wenig vertraut mit der Kultur, Gesellschaft und den vorherrschenden Standards im Arbeits- und Alltagsleben. Hinzu kommen fehlende Bildungsabschlüsse oder deren Nachweise, geringe Qualifikationsniveaus und die Schwierigkeiten der Anerkennung vorhandener Abschlüsse.

Zielgruppe: Weibliche Flüchtlinge

Während sich zahlreiche Initiativen und Institutionen der allgemeinen Integration Geflüchteter annehmen, sind es insbesondere weibliche Flüchtlinge, die erhebliche Probleme bei der Eingliederung haben. Es braucht spezielle Angebote, um auch weiblichen Flüchtlingen ein „Ankommen“ zu ermöglichen und sie gesellschaftlich, sprachlich wie auch beruflich zu integrieren. Die Tourismusbranche bietet hierfür zahlreiche Anknüpfungspunkte, da hier enormes Wachstumspotential besteht, ein hoher Bedarf an Fach- und Hilfskräften erkennbar ist und seither auch multikulturell besetzt ist.

Projektziel und –Aufbau

Ziel des Erasmus+ geförderten Projekts „Job to stay“ ist die Vermittlung bzw. Erlangung relevanter, hoch qualifizierter Fertigkeiten und Kompetenzen für Flüchtlinge, um einen besseren Zugang zu Berufsbildung und Qualifikationen für Alle zu schaffen. Hinzu kommt die Sensibilisierung der Entscheidungsträger auf unterschiedlichen Ebenen. Zentrales Ziel dabei ist es insbesondere weiblichen Flüchtlingen einen Einstieg in den Arbeitsmarkt zu ermöglichen.

In zwei Jahren sollen auf diesem Weg EQR-basierte Beschreibungen von Qualifikationsprofilen ausgewählter Berufe entstehen. Aufbauend darauf wird ein Bewertungsmodell für diese Profile erstellt, das im Rahmen eines 6-monatigen Arbeitsintegrationsmodells in der Praxis erprobt wird. Das abschließende Green Paper stellt dann alle Erkenntnisse und Ergebnisse des Forschungsprojekts für Anspruchsgruppen und Anwender zur Verfügung.

Projektpartner

Die neun Partner dieses EU-Projekts arbeiten länderübergreifend an diesem Projekt zusammen. Mit der Expertise von EUROPEAN NEIGHBOURGS (Österreich), Formazione Co & So Network (Italien) und der Association Odyssée (Frankreich) wird vor allem die soziale Inklusion und Arbeitsmarktintegration von weiblichen Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt gegeben sein. Die Entwicklung von Bildungsprogrammen für weibliche Migranten bildet einen Erfahrungsschwerpunkt der Slovene Philanthropy asssociation for the promotion of voluntary work (Slowenien). Die IHK Projektgesellschaft (Ostbrandenburg) mbH sowie der Verbund für soziale Projekte (VSP) stehen sowohl mit den Flüchtlingen in Kontakt, wie sie auch über breit aufgestellte Netzwerke in die Wirtschaft verfügen. Letzteres ist auch die Stärke des European Network for Transfer and Exploitation of EU Project Results (E.N.T.E.R.), dass die Ergebnisse den Ziel- und Anspruchsgruppen, aber auch der breiten Öffentlichkeit zugänglich macht. Wissenschaftlich unterstützt und begleitet wird das Projekt von der Fachhochschule des Mittelstands (FHM) Schwerin und der Univerza na primorskem (Slowenien).

Job to stay in French

Status Quo

En 2015 et 2016, 2,1 millions de personnes ont déposé une demande d’asile en Europe. Les flux migratoires et les processus de demandes d’asiles produisent des effets non seulement au sein de la société mais également dans l’économie de l’ensemble des pays européens, influençant les systèmes éducatifs et de formation professionnelle ainsi que le marché de l’emploi. Les organisations apportant un soutien et favorisant l’insertion des réfugiés et des demandeurs d’asile sont également directement concernées par la situation. Certaines personnes, autorités publiques et organisations ne sont pas suffisamment préparées pour permettre l’insertion des réfugiés dans le marché du travail. Parmi les raisons susceptibles d’expliquer les difficultés en termes d’insertion professionnelle se trouvent les lacunes linguistiques ainsi que le manque de clarté quant au statut de réfugié et au droit du travail qui y est lié. D’autre part, les réfugiés ne sont pas toujours habitués aux normes et aux codes culturels et sociétaux en Europe, tant dans le milieu professionnel que dans la vie quotidienne. Enfin, certains réfugiés ne sont pas en mesure de fournir les documents attestant de leur niveau d’études ou de la certification requise pour occuper un emploi, et ils sont parfois confrontés à des difficultés lors de l’évaluation de leurs précédentes expériences professionnelles.

Groupe cible : les femmes réfugiées

Bien qu’il existe de nombreuses initiatives et institutions œuvrant en faveur de l’intégration des réfugiés, il apparaît souvent que les femmes réfugiées sont davantage confrontées à des difficultés d’insertion. Il existe donc un besoin plus spécifique pour permettre aux femmes réfugiées de s’installer dans le pays de destination et de s’y insérer ensuite sur le plan social et professionnel.

Le secteur du tourisme offre une variété de possibilités et dispose d’un important potentiel de croissance. Ce secteur a toujours été interculturel par essence et il y existe aujourd’hui un besoin en main d’œuvre professionnelle d’employés et de travailleurs peu-qualifiés.

Objectifs et impacts du projet

L’objectif du projet Job to Stay, financé par le programme Erasmus+, est le placement en milieu professionnel ainsi que le développement des compétences des réfugiés pour leur permettre d’accéder à la formation et à la qualification. A cet objectif s’ajoute celui de la sensibilisation des décideurs politiques à différentes échelles territoriales. Le cœur du projet se concentre sur l’insertion des femmes réfugiées au sein du marché de l’emploi du secteur du tourisme.

Au cours des deux prochaines années, les partenaires décriront les cinq profils professionnels du secteur du tourisme choisis en accord avec le niveau 2 du Cadre Européen des Certifications. A partir de ces descriptions, les partenaires développeront un outil d’évaluation des compétences pour ces cinq métiers qui sera testé au cours d’une période d’immersion professionnelle de 6 mois. A l’issue du projet, le partenariat élaborera un Livre Vert qui synthétisera les résultats et les retours d’expériences pour permettre à d’autres acteurs d’en bénéficier.

Les partenaires du projet

Neuf partenaires en provenance de différents pays européens coopèrent au sein de ce projet et travaillent ensemble vers un objectif commun. Grâce à leur expérience, « European Neighbourds » (Autriche), « Formazione Co & So Network » (Italie) et « l’association Odyssée » (France), contribueront à rendre possible l’inclusion sociale et l’insertion dans le marché de l’emploi des femmes réfugiées. Le développement du programme d’enseignement pour les femmes réfugiées s’appuiera sur la solide expérience de l’association Slovène de « philanthropie pour la promotion du bénévolat » (Slovénie). « IHK Projektgesellschaft (Ostbrandenburg) mbH » et l’association « Verbund für soziale Projekte (VSP) » (Allemagne) travaillent quotidiennement avec le public cible du projet et disposent d’un important réseau de partenaires en Allemagne. Le réseau partenarial est également l’une des forces de « European Network for Transfer and Exploitation of EU Project Results – E.N.T.E.R » (Autriche) qui sera en charge de disséminer les résultats du projet auprès des réfugiés, des parties prenantes et du grand public. Enfin, « Fachhochschule des Mittelstands » de Schwerin (Université des Sciences appliquées – PME, Allemagne) et « Univerza na primorskem » (Slovénie) s’assurent de la qualité de la démarche scientifique dans ce projet international ainsi que de l’obtention de résultats scientifiquement prouvés et validés.

Job to stay in Italian

Contesto

Tra il 2015 e il 2016 2,1 milioni di persone hanno presentato domanda d’asilo in Europa. I flussi migratori e i processi di richiesta d’asilo producono effetti non solo sulle società ma anche sull’economia in tutti i paesi europei, impattando sui loro sistemi educativi e di formazione professionale, sul mercato del lavoro e perfino sulle organizzazioni a supporto dell’integrazione dei rifugiati e richiedenti asilo. La maggioranza delle persone, degli enti pubblici e delle organizzazioni non sono sufficientemente preparati ad integrare i rifugiati nel mercato del lavoro. Il motivo può essere, da una parte, la mancanza di competenze linguistiche e la non chiarezza per quanto riguarda lo status legale dei rifugiati e il loro diritto al lavoro. Dall’altra parte, nella maggioranza dei casi i rifugiati non sono abituati alla cultura, alla società e agli standard del mondo del lavoro e della vita quotidiana in Europa. Inoltre, i rifugiati, spesso poco qualificati, sono solitamente sprovvisti dei documenti attestanti il loro titolo di studio o dei certificati necessari per trovare un lavoro il che può rendere difficile la valutazione delle loro esperienze lavorative precedenti.

Destinatari principali: le donne rifugiate

Nonostante le molteplici iniziative ed istituzioni volte a favorire l’integrazione dei rifugiati, generalmente sono le donne rifugiate a dover affrontare problemi d’inclusione. C’è bisogno di programmi specifici, mirati alle donne rifugiate, prima di tutto per consentire loro di entrare nel paese di destinazione, e successivamente per promuovere la loro inclusione sia sociale che lavorativa.

In questo contesto il settore del turismo, essendo sempre stato un settore multiculturale, ha un potenziale enorme di crescita. Infatti, ancora oggi c’è un bisogno urgente di professionisti, impiegati e lavoratori non qualificati.

Gli obiettivi del progetto e i risultati attesi

L’obiettivo del progetto “Job to stay”, finanziato dal programma Erasmus+, è di sostenere i rifugiati nello sviluppo di abilità e competenze professionalizzanti tramite inserimenti lavorativi e l’accesso alle qualifiche professionali. Inoltre, altro obiettivo del progetto è di sensibilizzare i decisori politici in merito all’argomento su diversi livelli. Ma fondamentalmente il progetto mira a promuovere l’integrazione lavorativa delle donne rifugiate nel settore del turismo.

Entro i prossimi due anni verranno descritte cinque qualifiche e figure professionali nel settore del turismo, basandosi sul livello EQF 2. In base a queste descrizioni il partenariato elaborerà un modello di valutazione delle competenze per queste figure professionali che verrà poi testato nella pratica tramite inserimenti lavorativi della durata di 6 mesi. A conclusione del progetto il partenariato elaborerà un Libro Verde che comprenderà i principali risultati ed esperienze del progetto per permettere anche ad altri stakeholder e utenti a beneficiare di tali risultati.

Il partenariato

Nove partner provenienti da vari paesi Europei collaborano in questo progetto per raggiungere lo stesso obiettivo. Grazie alla loro esperienza sul campo, i partner EUROPEAN NEIGHBOURS (Austria), FormAzione Co&So Network (Italia) e Association Odyssée (Francia) contribuiranno a rendere possibile l’inclusione socio-lavorativa delle donne rifugiate. Allo stesso tempo l’associazione slovena “Slovene Philanthropy asssociation for the promotion of voluntary work” ha maturato un’esperienza notevole nello sviluppo di programmi educativi per donne rifugiate. I partner tedeschi IHK Projektgesellschaft (Ostbrandenburg) mbH e Verbund für soziale Projekte (VSP) sono in un contatto giornaliero con il gruppo target del progetto e fanno parte di un’ampia rete di organizzazioni del settore in tutta la Germania. Fare rete è il punto di forza anche di un altro partner del progetto, European Network for Transfer and Exploitation of EU Project Results (E.N.T.E.R.; Austria) che si occuperà di diffondere i risultati ai destinatari, agli stakeholders e al pubblico in generale. Ultimo ma non meno importante, Fachhochschule des Mittelstands di Schwerin (l’Università di Scienze Applicate; FHM; Germania) e l’università Univerza na primorskem (Slovenia) assicureranno una qualità scientifica, affinché ogni prodotto e risultato di questo progetto transnazionale sia scientificamente valido.

Job to stay in Slovenian

Status quo

V letih 2015 in 2016 je v Evropi za mednarodno zaščito zaprosilo 2,1 milijona ljudi. Migracijski tokovi in azilni postopki ne vplivajo zgolj na družbo, temveč tudi na gospodarstvo vseh evropskih držav, in sicer na sistem poklicnega, splošnega in strokovnega izobraževanja, na trg dela, pa tudi na organizacije, ki skrbijo za podporo beguncem ali prosilcem za mednarodno zaščito in za njihovo integracijo. Družbe sprejemnice (posamezniki, organizacije in vlade) večinoma niso v zadostni meri pripravljene na integracijo beguncev na trg dela. Na eni strani lahko najverjetneje razloge za to najdemo v jezikovnih ovirah in v velikokrat zelo nejasnem pravnem statusu begunca, s katerim je povezana tudi pravica do dela. Na drugi strani pa begunci večinoma niso vajeni načina življenja,  kulture, družbe in evropskih standardov dela. Poleg tega begunci ne morejo dokazati, kakšno izobrazbo imajo in velikokrat za to nimajo potrebnih potrdil. To privede do nižje priznanih kvalifikacij in težav pri vrednotenju njihovih dosedanjih delovnih izkušenj.

 Ciljna skupina: begunke

Težave z integracijo imajo najpogosteje ženske, četudi je veliko pobud in institucij, ki se ukvarjajo z integracijo beguncev. Tako so potrebne posebne pobude, ki bodo omogočile, da begunke dejansko »vstopijo« v družbo države sprejemnice in se lahko v njej tudi socialno in ekonomsko integrirajo na trg dela.

Turistični sektor ponuja širok prostor stičnih elementov za vključevanje na trg dela in možnosti za rast je še veliko. Turizem je že dolgo multikulturen, prav tako se v turizmu nujno potrebuje strokovnjake, kvalificirane in nekvalificirane delavce.

 Cilj in rezultati projekta

Cilj projekta »Job to stay«, ki ga financira Erasmus+, je umestitev in razvoj ustreznih, zaposlitvenih znanj in kompetenc beguncev, s katerimi bodo konkurenčno vstopali v poklicno izobraževanje in na trg dela. Pomembno bo tudi ozaveščanje odločevalcev na različnih ravneh o pomembnosti zaposlovanja beguncev. Glavni poudarek projekta bo v integraciji begunk na trg dela v turističnem sektorju.

V naslednjih dveh letih bomo pet izbranih kvalifikacijskih profilov v turističnem sektorju opisali v skladu z Evropskim kvalifikacijskim okvirom (2. stopnja). Na podlagi teh opisov bomo razvili sistem ocenjevanja, ki ga bomo preizkusili na šestmesečnem usposabljanju, namenjenemu pripravi beguncev na zaposlitev. Rezultate in izkušnje projekta bomo zbrali v t.i. zeleni knjigi in s tem omogočili dostop tudi drugim deležnikom in uporabnikom.

 Projektni partnerji

Pri tem EU projektu »Job to stay« sodeluje devet partnerjev, ki si s svojim znanjem in izkušnjami  prizadevajo za skupni cilj. Strokovno znanje in izkušnje organizacij European Neighbours (Avstrija), FormAzione Co & So Network (Italija) in Association Odyssée (Francija) potrjujejo, da se ženske begunke lahko uspešno vključijo v družbo in na trg dela. K temu bodo prispevale tudi bogate izkušnje na področju izobraževalnih programov za begunke Slovenske filantropije, Združenja za promocijo prostovoljstva (Slovenija). IHK Projektgesellschaft (Ostbrandenburg) in Verbund für soziale Projekte (VSP) prinašata izkušnje in široko mrežo nemških gospodarstvenikov. Mreženje je tudi ena od prednosti evropske mreže E.N.T.E.R. – European Network for Transfer and Exploitation of EU Project Results (Avstrija), ki bo rezultate projekta razširila med ciljne skupine pa tudi v širšo javnost. In nenazadnje, bosta univerzi Fachhochshule des Mittelstands (Nemčija) in Univerza na Primorskem (Slovenija) skrbeli za znanstveno kakovost in empirično veljavnost rezultatov projekta.

Project Information - Projektinformationen

"Job to stay" formal specification (Formalangaben)

 • Projekt-Titel: "Sustainable Integration of Low-skilled Refugees into the Tourism Labour Market"
 • Akronym: Job to stay
 • Programm: Erasmus +
 • Gefördert durch: Europäische Kommission
 • EU-Grant: 299.419,00 €
 • Projektnummer: 2017-1-DE02-KA202-004272
 • Laufzeit: 01.10.2017 - 30.09.2019

Relevant stakeholders (Relevante Ansprechpartner)

 • Chamber of Commerce and Industry (CCI) Schwerin: The Chamber of Industry and Commerce Schwerin (Industrie- und Handelskammer zu Schwerin) represents the interests of approximately 25,000 member companies with respect to politics and administration. It also informs and advises on all relevant economic matters, offers professional education and is a platform for the exchange of experiences. Therefore, they not only disseminate news of the project, but hold contact to the enterprises in tourism.
 • Chamber of Crafts and Trade Schwerin: The trade corporation district of the Schwerin Chamber of Skilled Crafts covers the western part of the State of Mecklenburg-Vorpommern. It includes the State capital of Schwerin, the Hanseatic City of Wismar and the regional districts of Parchim-Ludwigslust, Nordwestmecklenburg-Wismar and the former district Güstrow. Appoximately 7,700 skilled craft enterprises are currently active within the trade corporation district of Schwerin. The employees in trade & craft have reached the number of about 40,000 including registered apprenticeships. For this reason, they also stay in contact with relevant stakeholders as they are responsible for the VET in tourism.
 • City Marketing Schwerin: The City marketing of the City of Schwerin is responsible for the touristic marketing of Schwerin. Therefore, they are in contact with all touristic enterprises in and outside of Schwerin, bundling their offers and representing all relevant information to tourists. They are the link to the hotels for the search for work places for refugees.
 • DEHOGA Mecklenburg-Vorpommern e.V.: The German Hotel and Restaurants association (DEHOGA) represents the interests of enteprises in tourism all over Germany. They maintain the lobby for touristic SMEs to represent their needs, demands and requirements on a political level.
 • Unternehmerverband Norddeutschland Mecklenburg-Schwerin e.V.: The business association is interlinked on national, regional and local level. In a region, they are bundling and representing SMEs of all branches and sectors in their network. Like this, they have the common objective to prepare German SMEs of all kind for current trends, starting from the migrant waves, ending at digitilization.
 • German Association for Small- and Medium-Sized Businessess (BVMW): The objective of the German Association for Small and Medium-sozed Businesses (BVMW) is to strengthen the competitiveness of SMEs on all levels. For this reason, this lobby supports entrepreneurs locally and represents their interests nationwide, throughout Europe and even globally. 
 • The Slovenian Institute for Vocational Education and Training: They are among others involved in studying development trends in the labour market and preparation of occupation profiles as well as competently conceived occupational standards, development of methodologies and preparation of modern, module-based education programmes for pre-secondary and secondary vocational education and secondary and college expert education.
 • Employment service of Slovenia: This is one of the key Slovenian labour market institutions. It is an independent legal entity with public institute status operating uniformly across the entire country.
 • Slovenian Institute for Adult Education: SIAE is the main national institution for research and development, quality and education, guidance and validation, and promotional and informative activities in the field of adult education.
 • Government office for the support and integration of migrants: This institution performs the tasks defined by the laws governing the aliens, international protection and temporary protections of displaced people.
 • Association Odnos: The association is carrying out numerous project in the field of refugee integration.
 • Slovenian Red Cross: Partner in ESIRAS project  the purpose of which is to provide assistance in obtaining employment for asylum seekers and persons with international protection
 • INSPIRA PLUS dooel Skopje: The organization’s activities involve providing, designing and implementing a range of educational activities, training, and projects in the arena of formal, non-formal and informal education. Inspira Plus is also active in the provision of educational and developmental supplies and has thus far worked with some of the best children’s institutions in the Republic of Macedonia.
 • NOUS Associazione di Promozione Sociale: NOUS Associazione is engaged in intercultural initiatives, it will support the project's dissemination.
 • D2C Gironde: D2C Gironde is implementing the IOD method, an innovative method of integrating refugees into labour market.

Similar projects (Projekte mit ähnlicher Thematik)

 • Us-and-Them (Full name: Us and Them: dialog, tolerance, collaboration for good coexistence in a multicultural world!)
 • REACH OUT (Full name: Empowering Youth Workers to Reach Out Young Migrants and Refugees)
 • CLOSER (Full name: CLOSER – Re-thinking Social Inclusion)
 • NCNA (Full name: ECVET based competence validation and labour market inclusion model for migrants and refugees
 • ECVET AGENT (Full name: ECVET based Agricultural Entrepreneurship Training Programme for young Roma and other disadvantaged) 
 • EMEN (Full name: The European Migrant Entrepreneurship Network project) 
 • MAX (Full name: Maximizing Migrants' Contribution to Society) 
 • New Talents 4 EU (Full name: NewTalents4EU) 
 • SHERPA (Full name: Support and help through education for refugees and other people from abroad) 
 • EXPECT MORE (Full name: Exchange of practices on education and training models for members of refugee communities in Europe) 
 • SIREE (Full name: Social integration of refugees through education and employment) 
 • MILE (Full name: Migrants integration in the labour market in Europe) 
 • WELKOM (Full name: Recognition of Qualification held by Refugees)
 • New Entrepreneurs (Full name: New skills for new entrepreneurs: attraction and qualification of refugees as successors)
 • ART4INC (Full name: Using Artistic Disciplines for Educational and Social Inclusion)

News

FHM leads second EU research project on refugee integration (EN)

The integration of refugees does not only play a decisive role in politics, but above all in the social and private sector. For this reason, the EU project "Job to stay" is dedicated to this situation and links the search for a job with the shortage of specialists in tourism. Nine partners are dedicated to this challenge and are guided through the project by FHM Schwerin. For the first time, the interdisciplinary team met in Ljubljana for the kick-off meeting. Prof. Dr. Ulrike Fergen as scientific project leader and Pia Winkler M.A. (Project Coordinator) traveled from 21-23.11.2017 to the project launch to discuss the common goal.

The Slovenska Filantropija took over the role of the host as one of the two Slovenian partners. This association deals with the care and integration of migrants and especially of refugees. All partners presented themselves briefly in their premises before gaining an overview of the joint Erasmus + project. The first two work packages deal with the development of concrete descriptions for five selected occupational profiles within the tourism industry. These should be developed in accordance with the cultural and linguistic expectations of the individual partner countries. Finally, qualification profiles should be created at level 2 of the European Qualifications Framework - a novelty in all participating partner countries. Following the description, special emphasis will be put on the evaluation of the competences, knowledge and skills of the refugees. Another special feature is the target group of the project: 70% of the participants who are to be integrated into the tourism industry - have to be female. Offers for male refugees already exist on the market in some facets, and the project team now plans to take into account the special expectations and claims of female refugees in order to give them the chance of integration into society and the labor market.

On the second day of the kick-off meeting Barbara Velkov Rozman from the Institute of the Republic of Slovenia for Vocational Education and Training followed the host's invitation. She presented the Slovenian vocational education and training system. She paid particular attention to the integration of migrants and thus also to refugees who are looking for ways to recognize their qualifications in Slovenia. The discussion with the project team then focused on the practical recording and evaluation of knowledge, competences and skills without language usage. However, the project members were also able to marvel at a best-practice example the night before. In the "Skuhna" (Slovenian for "social kitchen") refugees are given the opportunity to cook dishes from their home country each evening. The restaurant changes the dinner menu daily and can therefore offer all guests authentic food from different countries.

Over the next two years, the project team is planning the development of qualification profiles and the integration of at least 60 refugees within the partner countries, as well as the evaluation of the integration measures. At the end, a decision paper will be presented to help decision-makers and refugees alike to facilitate work integration into tourism.

FHM leitet zweites EU-Forschungsprojekt zur Flüchtlingsintegration (DE)

Die Flüchtlingsthematik spielt nicht nur in der Politik eine entscheidende Rolle, sondern vor allem auch im gesellschaftlichen und privatwirtschaftlichen Bereich. Aus dem Grund widmet sich das EU-Projekt „Job to stay“ eben jener Situation und verknüpft die Suche nach einem Arbeitsplatz mit dem Fachkräftemangel im Tourismus. Neun Partner widmen sich dieser Herausforderung und werden dabei von der FHM Schwerin durch das Projekt geführt. Zum ersten Mal kam das interdisziplinäre Team nun in Ljubljana zum Kick-Off-Meeting zusammen. Prof. Dr. Ulrike Fergen als wissenschaftliche Projektleitung und Pia Winkler M.A. als Projektkoordinatorin reisten dafür vom 21.-23.11.2017 zum Projektauftakt, um die gemeinsame Zielstellung zu besprechen.

Die Slovenska Filantropija übernahm die Rolle des Gastgebers als einer der beiden slowenischen Partner. Dieser Verband beschäftigt sich mit der Betreuung und Integration von Migranten und insbesondere auch von Flüchtlingen. In ihren Räumlichkeiten stellten sich alle Partner kurz vor, um anschließend einen Überblick über das gemeinsame Erasmus+ Projekt zu gewinnen. In den ersten beiden Arbeitspaketen geht es um die Erarbeitung konkreter Beschreibungen für fünf ausgewählte Berufsprofile in der Tourismus-Branche. Diese sollen mit kulturellen und sprachlichen Erwartungen der einzelnen Partnerländer entwickelt werden. Schlussendlich sollen so Qualifikationsprofile auf Stufe 2 des Europäischen Qualifikationsrahmens entstehen – eine Neuheit in allen teilnehmenden Partnerländern. Im Anschluss an die Beschreibung wird besonderer Fokus auf die Bewertung von Kompetenzen, Kenntnissen und Fertigkeiten der Flüchtlinge gelegt. Eine weitere Besonderheit ist die Zielgruppe des Projekts: 70% der Teilnehmer, die in die Tourismus-Industrie integriert werden sollen – müssen weiblich sein. Angebote für männliche Flüchtlinge bestehen bereits in einigen Facetten auf dem Markt, das Projektteam plant nun auch die Berücksichtigung der besonderen Erwartungen und Ansprüche der weiblichen Geflüchteten, um auch ihnen die Chance auf die Integration in die Gesellschaft und in den Arbeitsmarkt zu ermöglichen.

Am zweiten Tag des Kick-Off-Meetings folgte Barbara Velkov Rozman von dem Institute of the Republic of Slovenia for Vocational Education and Training der Einladung des Gastgebers. Sie stellte das slowenische Berufsbildungs- und Ausbildungssystem vor. Dabei lag sie besonderes Augenmerk auf die Integration von MigrantInnen und damit auch auf geflüchtete Menschen, die nach Anerkennungsmöglichkeiten ihrer Qualifikationen in Slowenien suchen. Die Diskussion mit dem Projektteam drehte sich dann vor allem um die praktische Erfassung und Bewertung von Kenntnissen, Kompetenzen und Fertigkeiten ohne Sprachgebrauch. Ein Best-Practice-Beispiel durften die Projektmitglieder jedoch auch am Vorabend schon bestaunen. In der „Skuhna“ (slowenisch für „social kitchen“) wird Flüchtlingen jeden Abend die Möglichkeit eingeräumt Gerichte aus ihrem Heimatland zu kochen. Das Restaurant wechselt somit täglich die Abendkarte und kann allen Gästen authentisches Essen aus verschiedenen Ländern bieten.

Das Projektteam plant in den nächsten zwei Jahren die Entwicklung der Qualifikationsprofile und die Integration von mindestens 60 Flüchtlingen in den Partnerländern, wie auch die Evaluation der Integrationsmaßnahme. Am Ende wird dann ein Entscheidungspapier vorgelegt, dass Entscheidungsträgern und Flüchtlingen gleichermaßen die Arbeitsintegration in die Touristik erleichtern soll.

Scientific Conference on migration and tourism: Job to stay meets DGT (EN)

The annual conference of the German Society for Tourism Science (DGT) took place from 09 to 11 November 2017 on the island of Mainau. Not least because of the chosen venue in the Three Countries Corner, the internationalization of tourism was the focus of the event. This affected both the providers of the supply side (for example, through cross-border cooperations) and the demand side (for example, cross-border activities of tourists). On the other hand, tourism faces a multitude of (new) challenges:

demographic change, security issues, digitization or the consequences of climate change are just a few examples of the changing framework conditions for tourism.

The 21st DGT Annual Meeting featured keynote lectures, presentations of scientific research, podium discussions with decision-makers, and the presentation of current research projects covering a broad range of topics. Here also the Fachhochschule des Mittelstands (FHM) Schwerin actively contributed.

Prof. Dr. Ulrike Fergen and Pia Winkler dealt with the topic "migration and tourism" by presenting two current EU research projects of the FHM Schwerin on 10.11.17. "Job to stay" and "New Challenges - New Answers (NCNA)" are address the integration of refugees into the tourist job market and thus represent two examples of good practice for the internationalization of tourism.

The following day, Prof. Dr. Ulrike Fergen and Prof. Dr. Heike Bähre presented "Case Studies on Cross-Border Cooperation in the European Context - Perspectives and Challenges in the Three-Countries Corner Ukraine, Moldova and Romania". Thus, the FHM professors once again took up the topic of the annual conference and thus contributed to the scientific debate.

The contributions and results of the conference are now going back into the lectures in the hotel and tourism management degree program, as well as international hotel and tourism management. Thus, the scientific-pragmatic claim is met and the students receive exclusive insights from tourism studies, which they can use for their own work. Next year, the DGT will meet in Heide, where the FHM will certainly be back with scientific contributions.

Wissenschaftliche Konferenz zu Migration und Tourismus: Job to stay meets DGT (DE)

Die Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Tourismuswissenschaft (DGT) fand vom 09. bis 11. November 2017 auf der Insel Mainau statt. Nicht zuletzt auf Grund des gewählten Veranstaltungsortes im Drei-Länder-Eck stand einerseits die Internationalisierung des Tourismus im Fokus der Veranstaltung. Dies betraf sowohl die Akteure der Anbieterseite (z.B. durch grenzüberschreitende Kooperationen) als auch die Nachfrageseite (z.B. grenzüberschreitende Aktivitäten der Touristen). Andererseits sieht sich der Tourismus mit einer Vielzahl (neuer) Herausforderungen konfrontiert: demographischer Wandel, Sicherheitsfragen, Digitalisierung oder Folgen des Klimawandels sind nur einige Beispiele der sich verändernden Rahmenbedingungen für den Tourismus.

Die 21. DGT-Jahrestagung setzte sich im Rahmen von Keynote-Vorträgen, Präsentationen wissenschaftlicher Untersuchungen, Podiumsdiskussionen mit Entscheidungsträgern oder der Vorstellung aktueller Forschungsprojekte mit einem breiten Themenspektrum auseinander. Hier trug auch die Fachhochschule des Mittelstands (FHM) Schwerin aktiv bei. Mit dem Thema „Migration und Tourismus“ setzten sich am 10.11.17 Prof. Dr. Ulrike Fergen und Pia Winkler M.A. auseinander, indem sie zwei aktuelle EU-Forschungsprojekte der FHM Schwerin vorstellten. „Job to stay“ und „New Challenges – New Answers (NCNA)“ beschäftigen sich mit der Integration von Flüchtlingen in den touristischen Arbeitsmarkt und stellen damit zwei Good-Practice-Beispiele für die Internationalisierung des Tourismus dar.

Am darauf folgenden Tag präsentierten Prof. Dr. Ulrike Fergen und Prof. Dr. Heike Bähre dann „Fallstudien zu grenzüberschreitenden Kooperationen im europäischen Kontext – Perspektiven und Herausforderungen im Drei-Länder-Eck Ukraine, Moldawien und Rumänien“. Damit griffen die beien FHM-Professorinnen erneut das Thema der Jahrestagung auf und trugen somit zur wissenschaftlichen Auseinandersetzung bei.

Die Beiträge und Ergebnisse der Tagung fließen nun wieder in den Vorlesungsbetrieb im Studiengang Hotel- und Tourismusmanagement, wie auch International Hotel- and Tourism Management ein. Damit wird der wissenschaftlich-pragmatische Anspruch erfüllt und die Studierenden erhalten exklusive Einblicke aus der Tourismuswissenschaft, die sie für ihre eigenen Arbeiten nutzen können. Im kommenden Jahr wird die DGT in Heide tagen, auch dort wird die FHM sicher wieder mit wissenschaftlichen Beiträgen vertreten sein.

Job to stay at the world's largest international tourism trade fair (EN)

The forum "Tourism and Migration" on March 7, 2018 presented under the moderation of Prof. Dr. Ulrike Fergen (Fachhochschule des Mittelstands) and Prof. Dr. Heike Bähre (iNTEGRON - Institute for Tourism and Communication) focuses on current social challenges. The correspondingly fitting platform for this offered the world's largest tourism trade fair - the annual ITB in Berlin.

The program of the two-hour forum was colorful and offered different perspectives on migration and tourism. The prelude was a presentation of the Fachhochschule des Mittelstands (FHM), in which Prof. Dr. Ulrike Fergen and Pia Winkler M.A. presented the two internationally renowned EU research projects "Job to stay" and "New Challenges New Answers" (NCNA). The main focus here was on how the competences of migrants and refugees can be measured on the basis of the European Qualifications Framework for Academic and Non-Academic Occupations (ECVET) in order to integrate them better and faster into the European, especially the German labor market. The tourism industry plays a special role in both projects, as this sector is already characterized by multiculturalism.

This was also evident in the following key note from Oliver Winter, Managing Director of A & O Hotels and Hostels, who reported 38 nationalities in his own company. He emphasized the possibilities and benefits of integrating migrants, and especially refugees, for the hotel industry. In addition to the intercultural exchange of experience and the change of perspective for his own employees, Oliver Winter once again made it clear that in the working environment, in most cases, it does not matter at all from which countries the employees come from. In particular, the IT sector in the company is mainly staffed by foreign top executives, so that the nationality is usually no decision criterion for or against hiring.

The picture was also confirmed in the following panel discussion, in which Oliver Winter was accompanied by his head of the A & O Hotel and Hostel Venice Roberta De Lucia. She started her apprenticeship in Dresden and, thanks to various support programs in the company, developed the position as head of the new hotel in Venice. However, Giancarlo Bethke, managing director of Ahorn-Hotels & Resorts, also looked critically at the handling of migrants. Every international exchange also poses bureaucratic hurdles, which companies must overcome. The managing director of the IHK- educational center in Frankfurt (Oder), Peter Wölffling, knows this too well. With his team, he works on many projects that serve to integrate refugees into the labor market more quickly. The ECVET system is only an aid, it is mainly on the flexibility of the practice. Dr.Michael Schwaiger, managing director of the E.N.T.E.R. network was able to understand the intercultural differences between different nationalities according to various experiences. Together with Prof. Dr. Ulrike Fergen, all participants in the panel agree that migration within the tourism industry has been making a decisive contribution to diversity for years and that the industry lives on the exchange of ideas with different people. Prof. Dr. Heike Bähre, who moderated the podium, was able to raise this quintessence with the final round again.

An international perspective on the influence of the construction activity of trans-migrants working abroad in their home countries on the attractiveness of tourist destinations finally provided Prof. Dr. Carmen Chasovschi, University Stefan cel Mare, using the example of the Romanian Bucovina. It clearly showed the foreign influences on the traditional construction of the Romanians.

At the closing get-together in the YIG Lounge, the audience and speakers were able to talk to each other again. Unanswered questions during the event could therefore still be answered and discussions continued.

Job to stay auf der weltweit größten Tourismusmesse ITB (DE)

Das Forum „Tourismus und Migration“ am 07. März 2018 stellte unter der Moderation von Prof. Dr. Ulrike Fergen (Fachhochschule des Mittelstands) und Prof. Dr. Heike Bähre (iNTEGRON – Institut für Tourismus und Kommunikation) aktuelle gesellschaftliche Herausforderungen in den Fokus. Die entsprechend passende Plattform dazu bot die weltweit größte Touristikfachmesse – die alljährlich stattfindende ITB in Berlin.

Das Programm des zweistündigen Forums war bunt gestaltet und bot verschiedene Perspektiven auf Migration und Tourismus. Den Auftakt bildete eine Präsentation der Fachhochschule des Mittelstands (FHM), in der Prof. Dr. Ulrike Fergen und Pia Winkler M.A. die beiden international vielbeachteten EU-Forschungsprojekte „Job to stay“ und „New Challenges New Answers (NCNA) vorstellten. Themenschwerpunkt war hier wie sich auf der Basis des europäischen Qualifikationsrahmens für akademische und nichtakademische Berufe (ECVET) Kompetenzen von Migranten und Flüchtlingen messen lassen, um diese besser und schneller in den europäischen, insbesondere den deutschen Arbeitsmarkt integrieren zu können. Die Tourismus-Branche spielt dabei in beiden Projekten eine besondere Rolle, da diese Branche bereits von Multikulturalität geprägt ist.

Dies wurde auch in der anschließenden Key-Note von Oliver Winter, Geschäftsführer der A&O Hotels und Hostels, deutlich, der von 38 Nationalitäten im eigenen Unternehmen berichtete. Er betonte die Möglichkeiten und Vorteile, die die Integration von Migranten und insbesondere auch Flüchtlingen für die Hotellerie mit sich bringen. Neben dem interkulturellen Erfahrungsaustausch und dem Perspektivwechsel für eigene Mitarbeiter machte Oliver Winter noch einmal deutlich, dass es im Arbeitsumfeld in den meisten Fällen gar keine erhebliche Rolle spielt, aus welchen Ländern die Mitarbeiter stammen. Insbesondere der IT-Bereich sei im Unternehmen vornehmlich mit ausländischen Spitzenkräften besetzt, sodass die Nationalität meist kein Entscheidungskriterium für oder gegen eine Einstellung darstellt.

Das Bild bestätigte sich auch in der folgenden Podiumsdiskussion, in der Oliver Winter von seiner Hausleiterin des A&O Hotel and Hostel Venedig Roberta De Lucia begleitet wurde. Sie begann ihre Ausbildung in Dresden und erarbeitete sich dank verschiedener Förderprogramme im Unternehmen die Stelle als Hausleiterin des neuen Hotels in Venedig. Giancarlo Bethke, Geschäftsführer der Ahorn-Hotels & Resorts, blickte jedoch auch kritisch auf den Umgang mit Migranten. Jeder internationale Austausch berge auch immer wieder bürokratische Hürden, die es für Unternehmen zu überwinden gilt. Diese kennt auch der Geschäftsführer des IHK-Bildungszentrums Frankfurt (Oder) Peter Wölffling zur Genüge. Mit seinem Team arbeitet er an vielen Projekten, die dazu dienen, Flüchtlinge schneller in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Das ECVET-System ist dabei nur eine Hilfestellung, es kommt vor allem auf die Flexibilität der Praxis an. Damit kannte sich auch Dr. Michael Schwaiger, Geschäftsführer des E.N.T.E.R.-Netzwerks aus, der die interkulturellen Differenzen zwischen verschiedenen Nationalitäten nach verschiedensten Erfahrungen nachvollziehen konnte. Gemeinsam mit Prof. Dr. Ulrike Fergen sind sich aber alle Teilnehmer des Podiums einig, dass Migration in der Tourismusbranche bereits seit Jahren einen entscheidenden Beitrag zur Vielfalt beiträgt und die Industrie davon lebt, mit verschiedenen Menschen in Austausch zu kommen. Prof. Dr. Heike Bähre, die das Podium moderierte, konnte diese Quintessenz mit der Schlussrunde noch einmal zur Sprache bringen.

Eine internationale Perspektive auf die Einflüsse der Bautätigkeit von im Ausland arbeitenden Transmigranten in ihren Heimatländern auf die Attraktivität touristischer Zielgebiete brachte schließlich noch Prof. Dr. Carmen Chasovschi, Universität Stefan cel Mare, am Beispiel der rumänischen Bucovina. Sie zeigte deutlich die ausländischen Einflüsse auf die traditionelle Bauweise der Rumänen.

Beim abschließenden Get-Together in der YIG Lounge konnten dann Publikum und Redner noch einmal miteinander ins Gespräch kommen. Fragen, die während der Veranstaltung nicht gestellt werden konnten, konnten dadurch also noch beantwortet und Diskussionen weitergeführt werden.

Second project meeting within the EU project Job to stay (EN)

The internationally well reputed Erasmus+ project "Job to stay" aims to integrate mainly female refugees into the tourist labour market in the long term. The nine partners of the EU project met for the second time in Bordeaux. From 23-25.05.2018 the project partners discussed the project so far as well as the upcoming goals. Pia Winkler M.A. represented the Fachhochschule des Mittelstands (FHM) Schwerin as project manager.

Over the last six months, the Job to Stay project has produced a handbook describing five selected professional profiles within the tourism sector. The professional profiles include the professions of assistant chef, kitchen helper, housekeeping helper, service worker and assistance in landscape conservation. All profiles are aligned with the European Qualifications Framework at level 2 - an absolute novelty in the majority of partner countries that do not have such a definition yet.

In addition to the job descriptions, the handbook also contains concrete suggestions for dealing with interculturality and focuses specifically on the particular situation of women refugees. The main focus here is, for example, on the organisation of working hours with regard to the family life of the fugitives.

The support of women with regard to the organisation of child care, but also differences in hierarchies and in the roles of men and women played an outstanding role in the discussion on the guidelines. These guidelines refer to the phase of labour integration starting in October, during which at least 60 refugees are to find work in the tourism sector in the partner countries. On 24.05.2018 the FHM led a workshop to discuss the structure and content of a practice guide with the partners. It will contain all the information on the employment relationships in the individual countries. Also, it will focus on cultural particularities and the individual situation for women who have fled.

The FHM and all project partners are preparing the work integration starting from October. In addition to the guidelines, a qualification passport will also be created with the help of which the refugees will be given easier access to the labour market. From 17-21 September 2018, the partners will meet again for an exchange to plan and discuss the integration phase in all countries. The training will be held at the FHM Schwerin. 

Zweites Projekttreffen im EU-Projekt Job to stay (DE)

Das international vielbeachtete Erasmus+ Projekt „Job to stay“ hat das Ziel vorwiegend weibliche Geflüchtete langfristig in den touristischen Arbeitsmarkt zu integrieren. Dazu kamen die neun Partner des EU-Projekts zum zweiten Mal in Bordeaux zusammen. Vom 23.-25.05.2018 debattierten sie hier über den bisherigen Projektverlauf und die anstehenden Ziele. Pia Winkler M.A. vertrat die Fachhochschule des Mittelstands (FHM) Schwerin hier als Projektleitung.

Im letzten halben Jahr ist im Projekt Job to stay ein Handbuch zur Beschreibung von fünf ausgewählten Berufsprofilen im Tourismussektor entstanden. Die Berufsprofile umfassen die Berufe als Hilfskoch, Küchenhilfe, Housekeeping-Hilfe, Servicekraft und Assistenz in der Landschaftspflege. Alle Profile sind am Europäischen Qualifikationsrahmen auf Stufe 2 ausgerichtet – eine absolute Neuheit in der Mehrzahl der Partnerländer, die eine solche Definition bisher nicht haben.

Das Handbuch enthält neben den Tätigkeitsbeschreibungen auch konkrete Vorschläge zum Umgang mit Interkulturalität und legt gezielt Fokus auf die besondere Situation weiblicher Geflüchteter. Hierbei geht es bspw. vor allem um die Gestaltung von Arbeitszeiten im Hinblick auf das Familienleben der Geflüchteten.

Die Unterstützung von Frauen bezüglich der Organisation von Kinderbetreuung, aber auch Unterschiede in Hierarchien und in den Rollenverständnissen von Mann und Frau spielten in der Diskussion zu den Guidelines eine herausragende Rolle. Diese Guidelines beziehen sich auf die im Oktober beginnende Arbeitsintegrationsphase, in der mindestens 60 Geflüchtete in den Partnerländern im Tourismus-Sektor eine Arbeit finden sollen. Am 24.05.2018 leitete die FHM dazu einen Workshop, um die Struktur und den Inhalt eines Praxisführers mit den Partnern zu besprechen. Dieser wird alle Informationen zu den Arbeitsverhältnissen in den einzelnen Ländern enthalten, aber eben auch wieder einen Fokus auf kulturelle Besonderheiten und die individuelle Situation für weibliche Geflüchtete legen.

Die FHM und alle Projektpartner bereiten derzeit die Arbeitsintegration ab Oktober vor. Dazu wird neben den Guidelines auch ein Qualifikationspass entstehen, mit dessen Hilfe die Geflüchteten einen einfacheren Zugang zum Arbeitsmarkt ermöglicht bekommen sollen. Vom 17.-21.09.2018 kommen die Partner dann erneut zu einem Austausch zusammen, um die Integrationsphase in allen Ländern gemeinsam zu planen und zu besprechen. Die FHM Schwerin wird hier Austragungsort des Trainings sein.

"Job to stay": FHM Schwerin welcomes guests from five countries (EN)

From 17 to 21 September, 9 international project partners of the Erasmus+ project Job to stay discussed concepts for the integration of refugees into the tourist labour market at the FHM Schwerin. "Against the background of the shortage of skilled workers in the hospitality industry, especially in Mecklenburg-Western Pomerania, the chances must be seized to link the demand for workers on the one hand and a long-term employment relationship on the other hand in a meaningful and sustainable way", said scientific project manager Prof. Dr. Ulrike Fergen.

The "Job to stay" project pursues the goal of integrating female refugees in particular into the tourism labour market on a long-term basis. The nine project partners from 5 countries (Germany, Austria, France, Italy and Slovenia) developed the practical implementation of the pilots, in which the refugees are prepared for a job in tourism and their first steps in the new job are to be closely supervised and accompanied.

In addition, the exchange with existing best practice examples regarding the cooperation with refugees was sought (e.g. "Berufsorientierung für Flüchtlinge (BOF)" in the Chamber of Crafts Schwerin, measure "FRISCH" - Women in Schwerin of the Jugendförderverein Parchim/Lübz e.V.).

On Tuesday, Andreas Ruhl, Deputy Lord Mayor (OB) and Head of the Social Affairs Department, invited the project partners to a discussion regarding the refugee situation in Schwerin and explained existing activities and concepts within Schwerin for the integration of refugees. Especially the importance of social contacts as well as a long breath was emphasized by the deputy mayor in this context.

Valerie Elss, responsible for international project management at the FHM Schwerin, was able to gather experience for the upcoming meetings in her first large project meeting and is looking forward to the forthcoming challenges: Starting in October 2018, a total of 60 refugees in the partner countries will be placed on the labour market, but also during this phase they will be intensively supported by a so-called "Team of Buddies" (consisting of the refugee, a personal mentor and the future employer, among others) in order to ensure the sustainability of the pilot phase.

"Job to stay": FHM Schwerin begrüßt Gäste aus fünf Ländern (DE)

Vom 17.-21. September diskutierten 9 internationale Projektpartner des Erasmus+ Projektes Job to stay in der FHM Schwerin Konzepte zur Integration geflüchteter Menschen in den touristischen Arbeitsmarkt. „Vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels im Gastgewerbe, insbesondere in Mecklenburg-Vorpommern, müssen die Chancen ergriffen werden, die Bedarfe nach Arbeitskräften auf der einen Seite und nach einem langfristigen Arbeitsverhältnis auf der anderen Seite sinnvoll und nachhaltig miteinander zu verknüpfen“, so Projektleiterin Prof. Dr. Ulrike Fergen.

Das Projekt „Job to stay“ verfolgt das Ziel, vor allem weibliche Geflüchtete langfristig in den touristischen Arbeitsmarkt zu integrieren. Die neun Projektpartner aus 5 Ländern (Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien und Slowenien) entwickelten die praktische Umsetzung der Piloten, bei denen die geflüchtete Menschen auf eine Tätigkeit im Tourismus vorbereitet und bei den ersten Schritten in der neuen Tätigkeit eng betreut und begleitet werden sollen.

Zusätzlich wurde der Austausch mit bestehenden Best Practice-Beispielen hinsichtlich der Zusammenarbeit mit Flüchtlingen gesucht (z.B. "Berufsorientierung für Flüchtlinge (BOF)" in der Handwerkskammer Schwerin, Maßnahme "FRISCH" – Frauen in Schwerin des Jugendfördervereins Parchim/Lübz e.V.)

Am Dienstag lud der der stellvertretenden Oberbürgermeister (OB) und Sozialdezernent Andreas Ruhl die Projektpartner zu einem Gespräch hinsichtlich der Flüchtlingssituation in Schwerin ein und erläuterte bestehende Aktivitäten und Konzepten innerhalb Schwerins zur Integration von geflüchteten Menschen. Insbesondere die Bedeutung sozialer Kontakte sowie eines langen Atems hob der stellvertretende OB in diesem Kontext hervor.

Valerie Elss, zuständig für internationales Projektmanagement an der FHM Schwerin, konnte in ihrem ersten großen Projekttreffen gleich Erfahrungen für die anstehenden Meetings sammeln und freut sich auf die kommenden Herausforderungen: Ab Oktober sollen insgesamt 60 Geflüchtete in den Partnerländern in den Arbeitsmarkt vermittelt aber ebenso auch während dieser Phase intensiv durch ein sogenanntes "Team of Buddies" (bestehend u.a. aus dem Geflüchteten, einem persönlichen Mentor, dem zukünftigen Arbeitgeber) betreut werden, um die Nachhaltigkeit der Pilotphase sicherzustellen.

Project meeting in the EU project Job to Stay in Florence (EN)

On 04 and 05 April nine project partners of the Erasmus+ project Job to Stay discussed the current status of the project in Florence. Prof. Dr. Ulrike Fergen, scientific project manager, from FHM Schwerin, gave an insight into the status of the project before the partners specified the implementation status of the pilots in the individual countries. Valerie Elss (M.Sc.), responsible for the international project management at the FHM Schwerin, took over the presentation of the dissemination activities carried out in the past period through social media, relevant events such as this year's ITB, the largest tourism trade fair worldwide, as well as the contact to stakeholders.

The "Job to stay" project aims to integrate women refugees in particular into the tourism labour market on a long-term basis. The nine project partners from 5 countries (Germany, Austria, France, Italy and Slovenia) developed the practical implementation of the pilots, in which the refugees are prepared for a job in tourism and are closely supervised and accompanied during the first steps in the new job (so-called Team of Buddies). Currently, all partner countries are in the actual labour market integration phase.

Against the background of the concepts and guidelines drawn up in Schwerin last September, the pilot phase began at the end of last year. In Florence, the individual partners presented their "success stories" of refugees already supported in the labour market integration within the framework of the project. The partners also took the opportunity to exchange their experiences within the framework of the Teams of Buddies and to reflect on the materials already developed in the project, such as the Qualification Pass.

Subsequently, the partners were able to gain valuable insights into local work with refugees through the "PACI" project, which holistically supports the social and professional integration of migrants, refugees and asylum seekers.

Prof. Dr. Ulrike Fergen and Valerie Elss (M.Sc.) are looking forward to the next project step: the preparation of the Green Paper, which is a kind of compilation of current approaches and concepts for the integration of refugees into the European labour market and is intended to promote the networking of target groups, experts, political decision-makers and other stakeholders.

Projekttreffen im EU-Projekt Job to Stay in Florenz (DE)

Am 04. und 05. April diskutierten 9 Projektpartner des Erasmus+ Projektes Job to Stay den aktuellen Status des Projektes in Florenz. Prof. Dr. Ulrike Fergen, wissenschaftliche Projektleitung, von der FHM Schwerin gab hierzu zunächst einen Einblick, ehe die  Partner den Umsetzungsstatus der Piloten in den einzelnen Ländern spezifizierten. Valerie Elss (M.Sc.), zuständig für das Internationale Projektmanagement am Standort Schwerin, übernahm die Darstellung der in der vergangenen Periode erfolgten Verbreitungsaktivitäten durch Social Media, einschlägige Veranstaltungen wie die diesjährige ITB, die größte Tourismusmesse weltweit, sowie den Kontakt zu Stakeholdern.

Das Projekt „Job to stay“ verfolgt das Ziel, vor allem weibliche Geflüchtete langfristig in den touristischen Arbeitsmarkt zu integrieren. Die neun Projektpartner aus 5 Ländern (Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien und Slowenien) entwickelten die praktische Umsetzung der Piloten, bei denen geflüchtete Menschen auf eine Tätigkeit im Tourismus vorbereitet und bei den ersten Schritten in der neuen Tätigkeit eng betreut sowie begleitet werden (sog. Team of Buddies). Aktuell befinden sich sämtliche Partnerländer in der eigentlichen Arbeitsmarktintegrationsphase.

Vor dem Hintergrund der im vergangenen September in Schwerin erarbeiteten Konzepte sowie Guidelines begann bereits zum Ende des letzten Jahres die Pilotphase. In Florenz präsentierten nun die einzelnen Partner ihre im Rahmen des Projekts erreichten „Erfolgsgeschichten“ bereits bei der Arbeitsmarktintegration unterstützter Flüchtlinge. Ebenso nutzten die Partner die Gelegenheit, sich bezüglich gesammelter Erfahrungen im Rahmen der Teams of Buddies auszutauschen sowie die bereits im Projekt konzipierten Materialien, wie den Qualification Pass, anhand gesammelter Erfahrungen zu reflektieren.

Im Anschluss konnten die Partner durch das „PACI“-Projekt, das die soziale und berufliche Integration von Migranten, Flüchtlingen und Asylbewerbern ganzheitlich unterstützt, wertvolle Einblicke in die dortige Arbeit mit Flüchtlingen gewinnen.

Prof. Dr. Ulrike Fergen und Valerie Elss (M.Sc.) freuen sich auf den nächsten Projektschritt: die Erstellung des Green Papers, welches eine Art Zusammenstellung aktueller Ansätze und Konzepte zur Integration von Flüchtlingen in den europäischen Arbeitsmarkt darstellt und die Vernetzung von Zielgruppen, Experten, politischen Entscheidungsträgern und weiteren Stakeholdern fördern soll.

FHM Schwerin stellt am 20. September 2019 die Ergebnisse des Projekts „Job to Stay“ vor (DE)

Der erfolgreichen Integration Geflüchteter haben sich in den letzten Jahren zahlreiche Organisationen angenommen. Das <link fhm news-hochschulinformationen artikel job-to-stay-sustainable-integration-of-low-skilled-refugees-into-the-tourism-labour-market _blank>Erasmus+ Projekt „Job to Stay“ der Fachhochschule des Mittelstands (FHM) Schwerin fokussiert in diesem Kontext die Integration weiblicher Geflüchteter in den touristischen Arbeitsmarkt und das soziale Umfeld. Am 20. September 2019 stellen die FHM Schwerin sowie alle weiteren beteiligten Projektpartner die Ergebnisse des Projekts vor. Interessierte können sich bis zum 16. September 2019 bei FHM-Mitarbeiterin Valerie Elss unter elss@fh-mittelstand.de anmelden. Die Teilnahme ist kostenlos.

Seit Oktober 2017 beschäftigen sich insgesamt neun Partner aus fünf Ländern mit der Suche nach erfolgreichen Möglichkeiten zur Integration weiblicher Geflüchteter in den Arbeitsmarkt und das gesellschaftliche Leben. Nun blickt das Job to Stay-Team auf zwei erfolgreiche Projektjahre zurück und lädt am 20. September 2019 zur Abschlusskonferenz an die FHM Schwerin ein. Ziel ist der gemeinsame Austausch zu den Erfahrungen in der Integration von Geflüchteten und das Aufzeigen von gelungenen Beispielen. Zudem werden die Projektergebnisse von Job to Stay vorgestellt und ein umfassender Blick auf die Integration weiblicher Geflüchteter aus der Sicht der Arbeitgeber und Arbeitnehmer geboten. Das Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung Mecklenburg-Vorpommern nimmt ebenfalls an der Konferenz teil und berichtet über seine Erfahrungen aus den letzten Jahren.

Programm:

9.30 Uhr: Registrierung

10.00 Uhr: Eröffnung der Konferenz durch Silke Hoffmann, Organisatorische Standortleiterin der FHM Schwerin

10.05 Uhr: Grußwort durch Ulrike Just, Bildungskoordinatorin für Neuzugewanderte der Stadt Schwerin

10.15 Uhr: Vorstellung des Projekts „Job to Stay“, FHM-Professorin Dr. Ulrike Fergen

10.30 Uhr: Job to Stay Qualifikationspass, Dr. Michael Schwaiger, Geschäftsführer E.N.T.E.R

10.45 Uhr: Integration of female refugees in reality – refugees´ perspective, Marilou Breda, Projektmanagerin Association Odyssée

11.00 Uhr: Flüchtlingsintegration aus der Erfahrung eines Arbeitgebers, Nora von Gwinner, Geschäftsführerin Boulevard Hotel

11.15 Uhr: Förderung und Integration von Migranten als Unternehmer und Fachkräfte für KMU, Dr. Jürgen Hogeforster, Senior Project Manager Hanse Parlament

11.30 Uhr: Kaffeepause

12.00 Uhr: Podiumsdiskussion: Ansätze und Best Practices für die Integration von Geflüchteten, u.a. mit dabei Dagmar Kaselitz, Integrationsbeauftragte im Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung Mecklenburg-Vorpommern, Dr. Gunnar Thies, Rechtsanwalt und Hotelinhaber, und Hartmut Schäfer, Leiter Bildung und internationale Projekte bei IHK Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg

13.00 Uhr Mittagessen

Infos:

Datum: Freitag, 20. September 2019, von 10.00 bis 13.00 Uhr 

Ort: Fachhochschule des Mittelstands (FHM) Schwerin, August-Bebel-Str. 11-12, 19055 Schwerin

Anmeldung: Valerie Elss, Tel.: 0385/ 74209816 oder E-Mail: elss@fh-mittelstand.de

FHM presents final results of the Erasmus+ project Job to Stay on 20 September 2019 (EN)

Many organisations, initiatives and projects search for ways to successfully integrate refugees. The Erasmus+ project “Job to Stay” paid particular attention to the integration of female refugees into the tourism labour market and the social life. Now, the project slowly reaches its deadline. For this reason, we want to look back and use the chance to carry the project idea further on in the future. The project partners will share their findings and discuss with experts from economy, politics, science and society to find joint plans for a sustainable conduction of the common objective. Interested people can register up to 16 September 2019, contacting Valerie Elss (elss@fh-mittelstand.de). The participation is free of charge.

Since 1 October 2017, nine international partners have been looking for successful ways to integrate female refugees into the labour market and social life. The interdisciplinary project team gathered many successful stories; numerous women and also some male refugees have already been integrated into the tourism labour market sustainably. The Ministry for Social Affairs, Integration and Equality of Mecklenburg-Western Pomerania will also be able to report on its experiences of recent years.

Programme

09.30     Registration

10.00     Opening of the conference (Silke Hoffmann, Organisational Leader FHM)

10.05     Greeting (Ulrike Just, Education coordinator for refugees of the City of Schwerin)

10.15     Job to stay in a nutshell (Prof. Dr. Ulrike Fergen, FHM)

10.30     Job to stay Qualification Pass (Dr. Michael Schwaiger, CEO E.N.T.E.R.)

10.45     Integration of female refugees in reality – refugees’ perspective
(Marilou Breda, project manager Association Odyssée)

11.00     Integration of refugees from the perspective of an employer
(Nora von Gwinner, CEO Boulevard Hotel)

11.15     Promotion and integration of migrants as entrepreneurs and professionals for SMEs
              (Dr. Jürgen Hogeforster, Senior Project Manager Hanse Parlament)

11.30     Coffee Break

12.00     Panel discussion: Best Practices for the integration of refugees
              Attendees (list is going to be amended):

- IHK Projektgesellschaft Ostbrandenburg mbH (Hartmut Schäfer, leader education and international
    projects)

- Hotel Boulevard Schwerin (Nora von Gwinner, CEO)

- Dr. Thies & Partner (Dr. Gunnar Thies, Lawyer and Hotel owner)

- Ministry for Social Affairs, Integration and Equality Mecklenburg-Western Pomerania 
     (Dagmar Kaselitz, Integration Commissioner)

- Univerza na primorskem Universita del litorale (Prof. Dr. Mitja Krajnčan)

13.00     Networking Lunch

Erfolgreiche Abschlusskonferenz des vielbeachteten Erasmus+-Projekts Job to Stay (DE)

Am 20.09.2019 fand die Abschlusskonferenz des Erasmus+-Projekts Job to Stay statt. Neun Partner aus 5 europäischen Ländern beschäftigten sich über zwei Jahre hinweg mit der Identifikation erfolgreicher Möglichkeiten zur Integration weiblicher Geflüchteter in den (touristischen) Arbeitsmarkt.

Im Rahmen der Abschlusskonferenz kamen alle Projektpartner zusammen, um zentrale Projektergebnisse vorzustellen aber auch um in einen Austausch mit Wirtschaft, Gesellschaft und Bildung zu treten.

Valerie Elss M.Sc. moderierte das abwechslungsreiche Programm, während Pia Winkler M.A. die simultane Übersetzung für die Projektpartner übernahm. Während der Veranstaltung wurde es den zahlreichen Gästen ermöglicht, sämtliche Projektergebnisse, wie beispielsweise den Qualifikationspass, vor Ort einzusehen.

Silke Hoffmann, organisatorische Standortleiterin Schwerin, eröffnete stellvertretend für Prof. Dr. Silke Pfeiffer die Abschlusskonferenz, ehe Maren Jakobi, Integrationsbeauftragte und Leiterin der Fachstelle Integration der Stadt Schwerin das Grußwort an die Gäste aus Wirtschaft, Politik sowie der Integrationsarbeit aber auch zahlreiche Geflüchtete richtete.

Integration von Flüchtlingen in den (touristischen) Arbeitsmarkt. Was bedeutet dies? Projektleiterin, Prof. Dr. Ulrike Fergen, gab hierzu einen Einblick und stellte zentrale Projektergebnisse wie auch Herausforderungen und Potenziale vor, ehe sie Anregungen für zukünftige Aufgabenfelder bezüglich der Integration Geflüchteter ableitete.

Der Qualifikationspass als ein zentrales Projektergebnis wurde in seiner Funktionsweise als Messinstrument zur Kompetenzfeststellung durch Dr. Michael Schwaiger, Geschäftsführer von E.N.T.E.R., vorgestellt, so dass für Praktiker vor Ort nützliche Empfehlungen gegeben werden konnten.

Weitere Perspektiven aus der Sicht Geflüchteter aber auch Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen wurden durch Marilou Breda, Projektmanagerin bei der Association Odyssée, wie auch Nora von Gwinner, Geschäftsführerin des Boulevard Hotels Altstadt Schwerin, eröffnet.

Ebenso anregend lieferte Dr. Jürgen Hogeforster, Senior Project Manager vom Hanse Parlament, einen weiteren Impuls aus Arbeitgeberperspektive. Dieser zeigte auf, wie Migranten und Migrantinnen auch als Unternehmer und Fachkräfte für kleine und mittelständische Unternehmen gefördert werden können.

In der anschließenden Podiumsdiskussion unter Beteiligung von Dagmar Kaselitz (Integrationsbeauftragte des Ministeriums für Soziales, Integration und Gleichstellung) erfolgte eine Aufnahme der in den vorherigen Präsentationen gelieferten Impulse sowie eine Integration verschiedener Perspektiven im Hinblick auf die Arbeitsmarktintegration. Pädagogische Anforderungen wurden reflektiert, aber ebenso Arbeitgeber- wie Arbeitnehmersicht aufgenommen. Natsent Goitom aus Eritrea brachte ihre eigenen Erfahrungen ein.

Bereits am 19. September diskutierten die 9 Projektpartner den Status des Projektes in Schwerin. Prof. Dr. Ulrike Fergen, wissenschaftliche Projektleitung, von der FHM Schwerin gab hierzu zunächst einen Einblick, ehe die Partner den Umsetzungsstatus der Piloten sowie der Multiplier Events in den einzelnen Ländern spezifizierten. Valerie Elss (M.Sc.), Projektkoordinatorin, übernahm die Darstellung der in der vergangenen Periode erfolgten Verbreitungsaktivitäten durch Social Media, einschlägige Veranstaltungen sowie den Kontakt zu Stakeholdern. Projektkoordination Pia Winkler M.A. stellte die Intellectual property rights vor.

Das FHM-Team ist nun damit befasst, die Nachhaltigkeit des Projekts sicherzustellen sowie Synergien zu weiteren Projekten zu identifizieren. Ebenso wird die Vernetzung von Zielgruppen, Experten, politischen Entscheidungsträgern und weiteren Stakeholdern weiterhin durch die Projektgemeinschaft gefördert.

Final conference and partner meeting of Job to Stay successfully finished (EN)

The final conference of the Erasmus+ project Job to Stay took place on 20.09.2019. Nine partners from 5 European countries worked for two years to identify successful ways of integrating female fugitives into the (tourist) labour market.

In the context of the final conference all project partners met to present central and final project results. They also used the opportunity to exchange experiences and know-how with economy, society and education.

Valerie Elss M.Sc. moderated the programme, while Pia Winkler M.A. provided the simultaneous translation for the project partners. During the event, the numerous guests were able to view all the project results, such as the Job to Stay Qualificationpass, on site.

Silke Hoffmann, organizational site manager Schwerin, opened the final conference on behalf of Prof. Dr. Silke Pfeiffer, before Maren Jakobi, integration officer and head of the integration department of the city of Schwerin, addressed the greetings to guests from business, politics and integration work as well as numerous fugitives.

Integration of refugees into the (tourist) labour market. What does it mean?  Prof. Dr. Ulrike Fergen, the project leader of Job to Stay, gave an insight and presented central project results as well as challenges and potentials, before she derived suggestions for future tasks regarding the integration of refugees.

The Qualificationpass as a core project result was presented by Dr. Michael Schwaiger, CEO of E.N.T.E.R. He explained its function as a measuring instrument for competence assessment. This way, he could offer valuable recommendations for companies.

Marilou Breda, Project manager from Association Odyssée, and Nora von Gwinner, CEO of the Boulevard Hotel Schwerin reflected the perspective of refugees and employers. They showed the view of a refugee being integrated into life and labour market and also mirrored the perspective as an employer.

Dr. Jürgen Hogeforster, Senior Project Manager of the Hanseatic Parliament, provided a further stimulating impulse from the employer's perspective. He mentioned how migrants can also be promoted as entrepreneurs and skilled workers for small and medium-sized enterprises.

In the subsequent panel discussion with the participation of Dagmar Kaselitz (Integration Commissioner of the Ministry of Social Affairs, Integration and Equality), the impulses provided in the previous presentations were taken up and various perspectives on labour market integration were discussed. Pedagogical requirements were reflected, but both employer and employee perspectives were taken into account. Natsent Goitom from Eritrea contributed her own experiences.

Already on 19 September the 9 project partners discussed the status of the project in Schwerin. Prof. Dr. Ulrike Fergen gave an insight into the project before the partners specified the implementation status of the pilots and the multiplier events in the individual countries. Valerie Elss M.Sc., project coordinator, took over the presentation of the dissemination activities in the past period through social media, relevant events as well as the contact to stakeholders. Project Coordinator Pia Winkler M.A. presented the Intellectual property rights.

The FHM team is now involved in ensuring the sustainability of the project and identifying synergies with other projects. The networking of target groups, experts, political decision-makers and other stakeholders will also continue to be promoted by the project community.

Downloads

Job to stay Projektergebnisse (Intellectual Outputs)

Job to stay Newsletter 1 (June 2018)

Job to Stay Newsletter 2 (September 2018)

Job to Stay Newsletter 3 (August 2019)

Job to Stay Newsletter 4 (September 2019)

Job to stay - Flyer / Leaflets

Poster